Groen licht voor vijf woningen in Haler

D66 Leudal vindt het belangrijk dat er gebouwd wordt in onze gemeente. Bijzonder belangrijk vinden wij dit in de kleinere kernen van onze mooie gemeente. We zijn dan ook blij dat we vanavond het bestemmingsplan voor de bouw van vijf levensloopbestendige woningen in Haler.

Plannen voor woningbouw

De gemeente Leudal is enige jaren bezig met het realiseren van woningbouw in Haler. De beoogde locaties hiervoor zijn het schoolplein van de voormalige basisschool aan de Pinxtenstraat in Haler (5 levensloopbestendige woningen) en de Gruttostraat (3 vrijstaande woningen). Ten aanzien van de locatie aan de Pinxtenstraat, is in samenspraak met het dorpsoverleg, de woningstichting uit Stramproy en een private ontwikkelaar, gekomen tot een kwalitatief plan dat voorziet in de realisatie van 5 levensloopbestendige woningen. Drie levensloopbestendige woningen worden door de woningstichting gebouwd en zijn bedoeld voor de sociale verhuur. De andere twee woningen worden door de private ontwikkelaar gebouwd. De voormalige basisschool blijft behouden en is verkocht. Hier heeft de sportschool ‘Health & Defense’ zich gevestigd.

Vanavond gaf de gemeenteraad van Leudal groen licht voor de bouw van 5 woningen in Haler.