Fracties Leudal schrijven brief aan minister van primair onderwijs

In een unieke actie hebben de gezamenlijke fracties van de gemeenteraad van Leudal een verzoek gestuurd aan de minister van primaire onderwijs, Dennis Wiersma.
In deze brief vragen de fracties de minister om steun om het primaire onderwijs in Buggenum te kunnen continueren.

Verzoek

Antoniusschool - te Buggenum in actie voor behoud van de school Beeld: Robert Sanders

Concreet wordt het volgende gevraagd:
“De gemeenteraad van Leudal verzoekt u met urgentie om de continuïteit van primair onderwijs te Buggenum te borgen. Wellicht is er een wettelijke grondslag vanuit de Wet op primair onderwijs of is het mogelijk dat u gebruik maakt van een discretionaire bevoegdheid. Er is sprake van een uitzonderlijke situatie in Buggenum die een spoedige en creatieve oplossing vraagt.”

Het verzoek wordt ingediend om:
– de continuïteit van onderwijs in Buggenum te garanderen;
– het risico op stagnatie van de ontwikkeling van de scholieren uit Buggenum;
– de uitzonderlijke omstandigheden;
– de leefbaarheid in Buggenum; en
– de onomkeerbare vertrouwensbreuk

de brief

Lees hier de brief

Persbericht fracties

Naar aanleiding van deze brief is ook dit persbericht uitgebracht:

“Fracties gemeenteraad Leudal vragen minister in te grijpen bij herstart school in klein dorp”
3 april 2023, Heythuysen

Genoeg is genoeg! De situatie rond de basisschool in Buggenum is al zo lang onzeker dat een unaniem signaal namens de fracties van de gemeenteraad Leudal noodzakelijk is geacht. Alle fracties samen hebben op dd. 3 april 2023 een brief gestuurd naar onderwijsminister Dennis Wiersma, zij roepen hierin de minister op om in te grijpen.

Lange tijd was onzeker of, en zo ja door wie, dit schooljaar het onderwijs zou worden aangeboden in Buggenum. Ouders en kinderen wisten pas op het laatste moment waar zij aan toe waren. Deze onzekere periode heeft het merendeel van de ouders ertoe doen besluiten om de kinderen van school te halen en elders onderwijs te laten volgen. Een en ander heeft ertoe geleid dat er nu geen onderwijs wordt gegeven op de Antoniusschool. Dit terwijl hier voorheen 60 leerlingen onderwijs volgden en de school goed functioneerde.

Inmiddels is in Buggenum een patstelling ontstaan. De relatie tussen de huidige onderwijsstichting (SPOLT) en ouders is dusdanig beschadigd dat een oplossing niet gevonden lijkt te worden met de instandhouding van de huidige constructie. De fracties willen kijken naar oplossingen want op dit moment zijn er alleen maar verliezers en kinderen die daar de dupe van zijn. In de brief wordt dan ook naar oplossingsrichtingen verwezen en de minister is gevraagd met spoed te handelen. De fracties vragen de minister met gerichte actie te komen waardoor het primair onderwijs in Buggenum weer kan plaatsvinden.

Verklaring Jort Raemakers

Informatie-avond - met ouders in Buggenum over de sluiting van de St Antoniusschool Beeld: Jort Raemakers

Vaak krijg ik de vraag: waarom ben je de politiek ingegaan? Wat zijn je doelen precies? Nu hierom! We strijden voor de leefbaarheid van onze 16 unieke dorpen in Leudal.
Er was en is geen enkele aanleiding om Basisschool Antonius in Buggenum te sluiten. ‼ Daarom strijden wij voor het behoud van een basisschool in Buggenum.
De onmacht die ik vorige week dinsdag voelde bij de ouders uit Buggenum raakte mij enorm. ”We kunnen dit toch niet laten gebeuren”. ”Doe iets”! Collega raadslid Dirk Jimmink (CDA) nam het initiatief om een brief naar minister Dennis Wiersma van primair en voortgezet onderwijs te sturen. In gezamenlijkheid met alle fracties van de Leudalse gemeenteraad roepen wij dan ook:
Genoeg is genoeg! De situatie rond de basisschool in Buggenum is al zo lang onzeker dat een unaniem signaal namens de fracties van de gemeenteraad Leudal noodzakelijk is geacht.
Wij roepen de minister dan ook op om in te grijpen en de basisschool in Buggenum te redden!!
bron: Jort Raemakers | Facebook