Een kunst en cultuurbeleid in Leudal

De gemeenteraad van Leudal gaf vanavond unaniem haar steun aan het kunst en cultuurbeleid dat onder verantwoordelijkheid staat van onze wethouder Robert Martens.

Duidelijke visie

D66 Leudal is blij dat er nu een duidelijke visie ligt op het gebied van kunst en cultuur in Leudal. Het nieuwe kunst en cultuurbeleid laat naar onze mening lef zien. Lef om te vernieuwen en het anders te doen. Aldus raadslid Iris Schors van D66.

Met het kunst- en cultuurbeleid 2022-2025:

  • Zorgen we voor betere samenwerking tussen spelers in het culturele veld;
  • Zorgen we ervoor dat kunst en cultuur laagdrempelig zijn en voor iedereen te beleven;
  • Geven we speciale aandacht aan kunst- en cultuurbeleving bij kinderen en jongeren;
  • Worden nieuwe initiatieven gestimuleerd.

Inbreng D66

De spreektekst van raadslid Iris Schors luidde als volgt:
Het nieuwe kunst en cultuurbeleid laat naar onze mening lef zien. Lef om te vernieuwen en het anders te doen. Leudal is rijk aan vele verschillende verenigingen. In dit nieuwe kunst en cultuurbeleid is meer ruimte gemaakt voor jeugd en kunst en cultuur als de verbindende factor. De verenigingen wordt gevraagd buiten hun eigen vereniging om te denken en meer naar buiten te treden. Ook wordt in dit nieuwe beleid uitgesproken meer bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kunst en cultuur is op jonge leeftijd al belangrijk en draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling. Er wordt in dit beleid gesproken over het wegnemen van eventuele belemmeringen voor alle kinderen in Leudal wanneer het aan komt op deelname aan kunstzinnige en culturele activiteiten in onze gemeente. Wij vinden het nieuwe beleid gedurfd en stemmen voor het voorstel.

Wat wij wel van de wethouder zouden willen weten is het volgende. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de financiële uitwerking volgt in het subsidiebeleid en in kwartaal 3 aan het college wordt voorgelegd ter vaststelling. De wethouder heeft in de commissie sociaal al aangegeven dat het budget gelijk blijft. Hoe wordt de Raad over de verdere financiële uitwerking geïnformeerd?