Verontrustende daling vaccinatiegraad in Leudal

Het RIVM heeft recent het jaarverslag 2022 gepubliceerd van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Nederland. De vaccinatiegraad van 2-jarigen geboren in 2020 en die alle vaccinaties hebben ontvangen blijkt in de gemeente Leudal slechts 76,9% te zijn (voor 2-jarigen geboren in 2019 bedroeg deze nog 94,9%). De vaccinatiegraad voor de BMR vaccinatie (o.a. tegen de mazelen) bedraagt in Leudal voor 2-jarigen geboren in 2020 90,7%, hetgeen lager is dan de 95% die voor mazelen nodig is om te beschermen tegen mazelenuitbraken. De vaccinatiegraad voor alle RVP-vaccinaties is in Leudal daarmee het laagst voor alle gemeentes van de veiligheidsregio Noord-Limburg.

Volksgezondheid

Verandering vaccinatiegraad in 2022 t.o.v. 2019 - percentage twee jarigen dat alle vaccinaties van het rijksvaccinatieprogramma hebben ontvangen Beeld: 1Limburg

Aangezien vaccinaties één van de meest effectieve volksgezondheidmaatregelen is, die ziekte en sterfte ten gevolge van infectieziekten kunnen voorkomen, is dit naar mening van D66 een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling.

Raadsvragen

De D66-fractie heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het College:

  • Is deze informatie bekend bij het College?
  • Zijn er wellicht verklaringen voor het lage percentage, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een AZC?
  • Deelt het College de mening van D66, dat een hoge vaccinatiegraad van groot belang is voor de volksgezondheid?
  • Is het College bereid om in overleg met de veiligheidsregio:
  • te onderzoeken of er specifieke verklaringen zijn voor de lage vaccinatiegraad en
  • om een campagne op te zetten om de bereidheid kinderen te vaccineren te vergroten?