D66 investeert in onderwijs

In de raadsvergadering van 6 februari 2024 heeft de Raad gekozen voor één locatie van de scholengemeenschap Sint Ursula. Hierbij is gekozen voor nieuwbouw.
Het college gaat nu op zoek naar een geschikte locatie in Baexem, Heythuysen of Horn.
In dit bericht kunt U de bijdrage lezen van de D66-woordvoerder Rinke de Wit.

D66 is verheugd

D66 investeert in onderwijs - Beeld: D66 Leudal

Rinke de Wit:
D66 is natuurlijk zeer verheugd dat het college met een nieuw gebouw wil investeren in de toekomst van Sint Ursula in Leudal. Zo behouden we basisonderwijs in onze dorpen en middelbaar onderwijs in onze gemeente. Nieuwbouw kan inspelen op de toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs. Nieuwbouw maakt het ook mogelijk, dat andere voorzieningen en bedrijven gebruik kunnen maken van het nieuwe gebouw. Dat is mooi voor een eventuele kruisbestuiving tussen school, voorzieningen en bedrijven en het levert wellicht ook nog huurpenningen op. Dit mooie plan staat in ons coalitieakkoord en kan nu werkelijkheid worden.

Nieuwbouw is een goede investering

Vestiging St Ursula - aan de Tienderweg te Heythuysen Beeld: Leo Schouten

Prima dus dat er nu eindelijk weer een stap wordt gezet. Ook kun je met nieuwbouw gebruikmaken van de laatste ontwikkelingen in de bouw als flexibel bouwen, modulair bouwen of semi-permanent bouwen en weet ik veel hoe het verder allemaal heet. En ja, het is waar, nieuwbouw is, zoals het nu in het rapport staat, wat duurder dan een verbouwing, maar dan heb je wel een schitterende nieuwe school gericht op onderwijsvernieuwing en gericht op de toekomst van onze kinderen in Leudal. Met goed middelbaar onderwijs blijft onze gemeente aantrekkelijk voor gezinnen met opgroeiende kinderen. Daarom vindt D66 dit een zeer goede investering.

D66 kiest voor een aantrekkelijk centrale plek

D66 wil de school op een voor leerlingen en leraren goed bereikbare en aantrekkelijke centrale plek in onze gemeente. We zijn dan ook zeer nieuwsgierig naar de uitkomst van het onderzoek naar een geschikte locatie. Hopelijk duurt het niet weer een heel jaar zoals bij het vorige onderzoek naar verbouw of nieuwbouw. Ik weet ondertussen dat plannen binnen de gemeentelijke overheid vreselijk langzaam gaan. Maar op onderzoek kan de wethouder wèl sturen, lijkt me. Kan hij ons in de commissie sociaal op de hoogte houden over de voortgang van het onderzoek? Kortom, mijnheer Martens, met gezwinde spoed aan de bak met dat onderzoek.

D66 ziet kansen

Dan het amendement van de fractie Linssen. U zult begrijpen; wij zijn tegen dit voorstel. Nieuwbouw lijkt een fractie meer te kosten, maar biedt veel meer mogelijkheden voor de toekomst. Voor D66 is de belangrijkste motivering investeren in het onderwijs voor gelijke kansen voor alle kinderen van Leudal. De heer Linssen kiest voor de verbouwing in Horn enkel en alleen om de iets lagere kosten. Hij heeft het alleen maar over geld, geld en nog eens geld. Goed middelbaar onderwijs in Leudal interesseert hem blijkbaar veel minder. Ik hoor hem er tenminste nooit over. Hij heeft zich in de commissie sociaal al eens afgevraagd of er nog wel een middelbare school in Leudal nodig is. Het is dus al bijzonder, zij het weinig consequent, dat hij nu opeens wel wil verbouwen in Horn. Je moet er toch niet aan denken dat al die duizend leerlingen les moeten krijgen terwijl ze het pand aan het verbouwen zijn. De heer Linssen ziet overal beren op de weg en kiest voor het verleden. D66 ziet kansen en kiest voor de toekomst.

Gemeente is verantwoordelijk voor de stenen

Vier redenen waarom D66 kiest voor nieuwbouw Ursula - Beeld: D66 Leudal

En dan de motie van Ronduit Open en fractie Linssen. Het klinkt natuurlijk zeer redelijk ‘in gesprek gaan met SOML’. Maar de gemeente is gewoon aan zet bij de bouw van een nieuwe school. Zo is dat in Nederland geregeld. Hier krijgt Leudal geld voor van de rijksoverheid. De gemeente krijgt al jaren meer dan 700.000 euro per jaar om haar middelbare schoolgebouwen op orde te houden. Al die jaren hebben de vorige colleges van Leudal dat geld gebruikt om goede sier te maken met andere zaken. Nu we dat geld wel gaan gebruiken voor een nieuwe school, moet SOML opeens mee betalen. Terwijl SOML al langer kampt met een exploitatietekort. Sint Ursula alleen al was voorheen en is zeker de komende jaren 1 miljoen euro per jaar aan onderwijsgeld meer kwijt dan begroot door die oude te grote gebouwen in Horn en Heythuysen. De reserves van SOML zijn bedoeld voor onderwijs. Daar geld weghalen voor een taak die bij de gemeente ligt, hoort niet en gaat ten koste van de kwaliteit van het middelbaar onderwijs. Dat gaat ten koste van de ontwikkeling van de kinderen van Leudal. De laatste weken hebben we daar in meerdere krantenberichten over kunnen lezen. D66 wil dat geld, dat bestemd is voor onderwijs, ook uitgegeven wordt aan onderwijs en niet aan stenen!

Motie klopt niet

Daarnaast staan er in de motie zaken die volgens mij niet kloppen. SOML heeft niet aangeboden om over een bijdrage te onderhandelen. In een besloten vergadering van de commissie sociaal was de directeur van Ursula verbaasd over de vraag om geld. Ze zei dat ze dat niet wist en zou navragen. Haar mede-directeur zei dat een bijdrage door strenge regelgeving zo goed als onmogelijk is. Dat is mijn inziens geen uitgestoken hand om te gaan onderhandelen. Of de indieners van deze motie moeten inmiddels meer informatie hebben?

Stemmingmakerij

En dan de overwegingen in de motie: ‘grote consequenties voor de begroting van de gemeente, andere voorzieningen die onder druk komen te staan, invloed op de belastingdruk van onze inwoners’. Allemaal grote woorden, speculatie en bangmakerij. Het zal u niet verbazen; wij stemmen tegen deze motie. De gemeente Leudal is wettelijk verantwoordelijk voor de bouw van een nieuwe school. Laat SOML zijn geld investeren in goed onderwijs! Daar hebben onze kinderen recht op!”

Het publiek op de tribune applaudisseerde in stilte voor deze bijdrage.