Burgemeester krijgt nog zes maanden de tijd

Mevrouw de voorzitter, beste burgemeester.
Iedere raadsvergadering wordt aan deze raad gevraagd om besluiten te nemen. Besluiten die vaak invloed hebben op de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners. Stemmen we voor de komst van een hondenpension, dan is de ondernemer blij… en de buren zijn wellicht iets minder blij. Stemmen we voor wijziging van een bestemmingsplan voor woningbouw, dan zijn sommige inwoners blij, en andere zien woningbouw graag op een andere plaats terugkomen….

Verzoek tot ontheffing

burgemeester Désirée Schmalschläger - Beeld: Rijksoverheid

En nu wordt ons gevraagd om een besluit te nemen die ook van invloed is op de persoonlijke levenssfeer van iemand; te weten u.
Op 3 september 2019 bent u geïnstalleerd als burgemeester van deze mooie gemeente.
Vorig jaar, op 20 juni, heeft deze raad op grond van artikel 71,  lid 2 van de Gemeentewet u voor een jaar ontheffing verleend van de wettelijke verplichting om in Leudal te wonen. Vorig jaar heeft deze raad aangegeven zich te kunnen vinden in de verlening, omdat er blijkbaar geen passende woning beschikbaar was.

Tweede verzoek

Nu wordt ons gevraagd om voor de tweede, en laatste keer, een positief advies uit te brengen aan de gouverneur. Deze raad kan dus voor de laatste keer, maximaal een jaar ontheffing verlenen van de verplichting aan u om in Leudal te wonen. Het is uiteindelijk aan onze gouverneur om te bepalen wat hij doet met ons besluit.
Maar ondanks het feit dat u ons keurig op de hoogte houdt van uw vorderingen op de woningmarkt…. of zeg maar gerust: uw worsteling om een passende woning te vinden… vindt D66 Leudal een verlening van een jaar te lang.
In de gemeente Leudal worden tal van woningen aangeboden. En in de gemeente Leudal worden ook tal van woningen verkocht. Het is moeilijk te bevatten dat er de afgelopen 2 jaar geen geschikte woning gevonden kon worden.

Signalen van inwoners

Daarnaast hoort onze fractie steeds meer signalen van onze inwoners, die vinden dat de burgemeester redelijk onzichtbaar is; signalen uit Kelpen-Oler, uit Heibloem, van horeca-ondernemers en bij de vele toevallige ontmoetingen op straat in bijna alle kernen.
Daarom wil onze fractie het voorstel amenderen. We stellen voor om ontheffing te verlenen voor de maximale duur van 6 maanden vanaf 3 september 2021. We hopen dat deze spreekwoordelijke stok achter de deur er voor zorgt dat u sneller zichtbaarder wordt voor onze inwoners.
We zijn ons ervan bewust dat dit voorstel van invloed is op uw persoonlijke levenssfeer. En misschien wordt u hier minder blij van… maar onze inwoners worden er wel blij van. Het besluit is aan de raad…