Behoud basisonderwijs in de kleine kernen van Leudal

D66 Leudal heeft (gesteund door Progressief Akkoord Leudal, CDA Leudal en Samen Verder) een motie ingediend naar aanleiding van het persbericht van de stichting SPOLT, dat zij alsnog afziet van sluiting van de basisschool in Buggenum.
Dit was ook de maidenspeech van ons raadslid Rinke de Wit.

Spreektekst Rinke de Wit

Rinke de Wit - Raadslid Beeld: Robert Sanders

En toen kwam SPOLT afgelopen woensdag met een persbericht waarin ze doodleuk aankondigt de basisschool in Buggenum open te houden. Dit bijna anderhalf jaar nadat SPOLT in 2020 zei de school te gaan sluiten samen met die van Kelpen-Oler en Heibloem. Dit betekende anderhalf jaar onzekerheid en onrust bij de kinderen en hun ouders. Anderhalf jaar veel geld, veel tijd en veel energie van veel mensen en veel organisaties. Anderhalf jaar is er enorm geïnvesteerd om de school in Buggenum open te houden. En dat is nu dan allemaal voor niets geweest, voor nop. Had SPOLT dit besluit niet anderhalf jaar eerder kunnen nemen??

Heibloem en Kelpen-Oler

Gelukkig wilden Katholiek Onderwijs Meijel en Akkoord PO helpen bij het openhouden van de scholen in Heibloem en Kelpen-Oler. Toen SPOLT dat hoorde kwam ze begin dit jaar met de mededeling ‘ We gaan in Buggenum nog eens kijken wat we kunnen doen”. Daardoor liet SPOLT de Buggenummers nog eens vier maanden bungelen. Bungelen tot het persbericht van vorige week.

Geld voor exploitatietekort

In datzelfde persbericht vraagt SPOLT opeens om geld van de gemeente, omdat ze een exploitatietekort zouden hebben. Ik zeg ‘ opeens’, omdat daar eerder in de vele gesprekken met de gemeente nooit over is gerept.

D66 vindt het waardeloos hoe SPOLT in Buggenum te werk is gegaan. Zo ga je niet met mensen om.

Aanvulling op eerdere motie

Deze motie is in feite een aanvulling op de motie ‘behoud basisscholen Buggenum en Kelpen-Oler’ die 14 december vorig jaar door de voltallige raad is aangenomen. Hierin gaf de raad het college de opdracht om met een zak geld de overname te mogelijk te maken van de scholen in Kelpen-Oler EN Buggenum door de scholenkoepel Akkoord PO. Nu gaat het enkel nog om de school in Kelpen-Oler. Met deze motie roepen we de wethouder dan ook op om in de geest van de eerdere motie van 14 december een goed plan te maken voor de overname van één school, namelijk Sint Luduina in Kelpen-Oler, in plaats van twee.

Motie

Ook roepen we het college met deze motie op om SPOLT te berichten dat ze geen aanspraak kunnen maken op geld van de gemeente voor de school in Buggenum, omdat ze geen scholen overneemt en omdat die school niet onder de opheffingsnorm van 51 leerlingen komt.

Dit is de kern van de ingediende motie ‘vreemd aan de orde’. De motie is raadsbreed aangenomen.