Basisschool in Kelpen-Oler blijft open

De scholenkoepel Akkoord is bereid om de basisschool in Kelpen-Oler over te nemen. De dreigende sluiting van de school per 1 september 2022 is daarmee voorlopig van de baan.
D66 Leudal is uitermate blij met dit bericht.

SPOLT

Basisschool St. Liduina - te Kelpen-Oler Beeld: Benjamin Vissers

De scholenstichting SPOLT had eerder aangekondigd dat de scholen in Heibloem, Buggenum en Kelpen-Oler zouden worden gesloten. Het college van B&W, en met name de verantwoordelijk D66-wethouder Robert Martens, hebben zich ingezet om partners te vinden, die bereid waren om deze scholen over te nemen. Deze acties zijn gesteund door de voltallige gemeenteraad.

Heibloem

Eerder was het voortbestaan van de school in Heibloem al gegarandeerd door de Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel (SKBM) bereid was de school over te nemen.

Buggenum en Kelpen-Oler

Antoniusschool - te Buggenum in actie voor behoud van de school Beeld: Robert Sanders

De scholenkoepel Akkoord was bereid om de basisscholen in Buggenum en Kelpen-Oler gezamenlijk over te nemen. Maar SPOLT veroorzaakte problemen door alsnog een besluit te nemen, de sluiting van de school in Buggenum op te schorten. Daardoor dreigde de overname van de school in Kelpen-Oler door Akkoord niet door te gaan.
Gelukkig is Akkoord nu bereid om de scholen in Kelpen-Oler over te nemen, en ook de school in Buggenum over te nemen als deze wordt gesloten.

D66 Leudal feliciteert de kinderen, de ouders en de dorpsgemeenschappen met deze ontwikkelingen.