Arriva wil routes buslijnen door Heythuysen veranderen

Middels een persbericht d.d. 3 oktober 2022 heeft het College van de gemeente Leudal bekend gemaakt dat Arriva met ingang van de nieuwe dienstregeling (december 2022) de routes van de buslijnen door de kern Heythuysen wil aanpassen.

Plannen Arriva

Bushalte Sint Janlaan in Heythuysen - nabij scholengemeenschap Sint Ursula Beeld: Leo Schouten

Door de wijziging zullen de lijnen 371, 372 en 675 niet meer stoppen bij de haltes Sint Janlaan, Centrum en dr. Smitslaan. Door de verplaatsing zijn voorzieningen als basisschool de Neerakker, de bibliotheek, scholengemeenschap Sint Ursula en gemeenschapshuis de Bombardon minder goed bereikbaar. Buurtbussen 970 en 976 worden als alternatief gesuggereerd voor de inwoners die geen langere loop- of fietsafstanden kunnen afleggen. Maar de route van buurtbus 970 overlapt met de routes van de buslijnen 371 en 372, terwijl buurtbus 976 volgens het bijgevoegde kaartje geen bushalte deelt met de nieuwe route van de buslijnen 371, 372 en 675. Dit zou betekenen, dat wie gebruikt maakt van buurtbus 976, een stuk zal moeten lopen naar de halte van de aansluitende bus. Overstappen maakt gebruik van het openbaar vervoer minder aantrekkelijk voor de reizigers.

D66 is voorstander van een goed openbaar vervoer

Voor reizigers die aangewezen zijn op het openbaar vervoer betekent dit langere reistijden en minder comfort. Waarschijnlijk leidt dit tot minder gebruik van de reguliere bus en tot een hogere vraag van passend vervoer (Omnibuzz).

D66 is voorstander van een goed openbaar vervoer, en daarvan is de bus een belangrijk onderdeel. Ook in het coalitieprogramma 2022-2026 wordt gepleit voor goede verbindingen.

Bushalte Centrum, Heythuysen - Beeld: Leo Schouten

Raadsvragen

Dit leiden ons ertoe de volgende vragen te stellen aan het college:

  • Is het college met de fractie van D66 van mening dat deze wijziging het openbaar vervoer voor een groot deel van de inwoners in Heythuysen onaantrekkelijker maakt? Zo ja, waarom heeft het College ingestemd met deze wijziging, zo nee, gaarne toelichting.
  • Zijn andere alternatieve oplossingen (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen) overwogen voor de problemen die Arriva ondervindt op de Sint Antoniusstraat en de Biesstraat?
  • Is het college met ons van mening dat het wenselijk is dat bus 976 zal stoppen op een bushalte waar ook de lijnen 371, 372 en 675 stoppen, zodat overstappen mogelijk blijft? Kan hier een oplossing voor worden gezocht?
  • Is het niet bevreemdend dat lijn 675 (die vermeld staat als “de schoolbus” in de dienstregeling) geen haltes meer in de buurt van de scholen in Heythuysen heeft?
  • Wie draagt de kosten voor de aanleg van een nieuwe bushalte met bijbehorende voorzieningen? In welke mate vindt kapitaalvernietiging plaats doordat nu drie haltes niet meer (of nauwelijks meer) worden gebruikt?