Algemene beschouwingen Jort Raemakers

De voorliggende begroting van de gemeente Leudal is het eerste echte werk van deze nieuwe coalitie. In de raadsvergadering van september stelden we al de zomernota vast, maar vanavond wordt de koers uitgezet voor de komende jaren. Ik bedank de ambtenaren die lang bezig zijn geweest met het maken van deze begroting.

compliment aan Leudal

Voorzitter, laat ik deze beschouwing beginnen met het maken van een compliment naar al die mensen die betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Naast het AZC in Baexem, kreeg de gemeente Leudal dit jaar de nadrukkelijke vraag om opvang te regelen voor Oekraïense vluchtelingen. De Leudalse gemeenschap en in het bijzonder die van Haelen verdient een groot compliment voor al haar inzet voor deze vluchtelingen. 

Namens de fractie van D66 Leudal sta ik tijdens deze vergadering stil bij de punten ‘onderwijs’, ‘wonen’ en ‘iedereen doet mee’:

Onderwijs

Jort Raemakers - tijdens de algemene beschouwingen op 8 november 2022 Beeld: Leo Schouten

Als eerste, onderwijs

Als gemeente staan we aan de lat voor goede huisvesting van onderwijs. Zo maakt deze gemeenteraad voor 1 januari 2024 een definitieve keuze over de toekomst van Sint Ursula Horn en Heythuysen. Maar niet alleen daarover, we gaan in de gemeenteraad een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs vaststellen. Bij het vaststellen van dit plan moeten we rekening houden met het feit dat leerlingenaantallen van Ursula ook de komende jaren nog zullen afnemen en dat gebouwen moeten voldoen aan de eisen van de toekomst. D66 Leudal wil de komende jaren werken aan goede huisvesting van onderwijs in de gemeente Leudal zodat ieder kind dichtbij huis, in een fijn en veilig schoolgebouw, iedere dag weer, het beste onderwijs krijgt.

Dit hebben we onze kiezers beloofd en is in het belang van alle inwoners.

Wonen

Ten tweede, wonen

D66 Leudal wil dat er de komende vier jaar 750 extra woningen worden gebouwd. Wij moeten snel werk maken met het bouwen van die woningen. Afgelopen zondagavond keek ik op Funda (de website waar alle woningen in de verkoop worden gezet), en er waren slechts 7 huizen in onze hele gemeente te koop onder de € 250.000,-. Voor jongeren is er in deze gemeente niets te krijgen. Ik zoek zelf al een hele tijd naar een plek voor mezelf maar kan niks betaalbaars vinden. Appartementen, studio’s of kleine woningen zijn er nauwelijks en ze zijn zo weg voordat ze in het openbaar aangeboden worden. De Leudalse jeugd trekt noodgedwongen naar Roermond of Weert omdat daar wel aanbod is. Maar vele van die jongeren komen daarna niet meer terug naar Leudal. Wekelijks spreek ik leeftijdsgenoten ‘gedwongen’ “bie de mam en de pap” wonen omdat er niks is. Dit terwijl ze, net als ik, dolgraag hier in Leudal blijven.

Voorzitter, ik roep dit college daarom met klem op om vaart te maken met onze ambitie om 750 woningen te realiseren in de komende jaren. Wat D66 Leudal betreft, stellen we volgende maand dan ook een ambitieuze versnellingsagenda 2023 vast om zo spoedig mogelijk te maken dat er gebouwd kan worden voor jongeren, starters en ouderen. Leudal moet een gemeente worden waar de jeugd wel een plek voor zichzelf kan vinden.

Dit hebben we onze kiezers beloofd en is in het belang van alle inwoners.

Iedereen doet mee

Ten derde, iedereen doet mee

Voorzitter, de energierekening loopt maar op voor vele huishoudens in Leudal. 1541 huishoudens met een laag inkomen zullen grote moeite krijgen om de winter door te komen. Gelukkig heeft het kabinet per 1 januari 2023 een prijsplafond ingesteld waardoor de energietarieven omlaag gaan. Daarnaast komt er een eenmalige uitkering van € 190,- per maand over de maanden november en december. Vorige week dinsdag besloot de gemeenteraad van Leudal unaniem om nog voor de kerst huishoudens tot 150% van de bijstandsnorm een eenmalige uitkering van € 250,- te geven. Maar dit zal niet voor alle huishoudens het financiële probleem oplossen. Daarom vindt D66 Leudal dat naast de al aangekondigde acties extra aandacht moet blijven voor inwoners en ondernemers die buiten de boot dreigen te vallen. We roepen het college op om met nadere voorstellen te komen bij armoede en minimabeleid in de eerstvolgende raadsvergadering.

Dit hebben we onze kiezers beloofd en is in het belang van alle inwoners.

Slot

Voorzitter, de komende jaren zien er financieel gezien goed uit voor Leudal. Daarom is er nu ook de ruimte om iets te kunnen doen voor onze inwoners. In de begroting zien wij daarom al een aantal zaken terugkomen waar wij blij van worden. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van de hondenbelasting.

Toch willen wij en onze coalitiepartners nog iets meer. Daarvoor dienen we vanavond verzoeken in. Zo willen we graag een fractiebudget herinvoeren. Daarmee kunnen de fracties in de gemeenteraad hun werk beter uitvoeren waardoor ze nog beter de lokale democratie kunnen ondersteunen. In een motie roepen we het college ook op om bij speelplekken waar speeltoestellen zijn verwijderd, deze in het eerste kwartaal van 2023 te vernieuwen.
Zoals u al zult begrijpen zijn wij als D66 trots op de voorliggende begroting van de nieuwe coalitie, die past in het coalitieakkoord en ons verkiezingsprogramma. Uiteraard zullen wij daarom instemmen met de begroting.

Want deze begroting is niet alleen in het belang van de kiezers van D66 maar van alle inwoners van onze mooie gemeente Leudal.

Dank u wel.