Fractieoverleg

Fractie en steunfractie van D66-Leudal - Beeld: Leo Schouten

Vergadering van fractie ter voorbereiding van commissie- en raadsvergaderingen.

Vergaderingen van de fractie van D66 Leudal kunnen bijgewoond worden door belangstellenden. Gaarne aanmelden via de mail bij [email protected]