Algemene Afdelings Vergadering (AAV)

Feestelijke stemming - na afloop van de Raadsvergadering - Beeld: D66 Leudal

Ledenvergadering van de afdeling Leudal & Maasgouw

Agenda

20:00 Welkom
20:05 Vaststelling agenda
20:10 Goedkeuring notulen vorige vergadering
20:15 Bestuurssamenstelling: Er zijn vacatures binnen het bestuur voor penningmeester en algemeen bestuurslid.
Voor de functie van penningmeester heeft Daan Schreurs zich kandidaat gesteld (momenteel algemeen bestuurslid)
Voor de functie algemeen bestuurslid heeft Bram Looij zich kandidaat gesteld.
20:25 Kascommissie: één vrijgekomen vacature
20:30 Vaststelling Afdelingsreglement (de maximale duur van het vorige regelement was verlopen).
Amendementen graag indienen bij het bestuur vóór maandag 10 oktober via [email protected]
20:45 Update financiën
21:00 Pauze
21:10 Updates fractie Leudal
21:25 Updates fractie Maasgouw
21:40 Organisatie Provinciale verkiezingen
22:00 Rondvraag

Koffie en thee vóór en tijdens de vergadering zijn op kosten van het bestuur, drankjes na de vergadering dienen cash afgerekend te worden.