Partijdige kieswijzer: D66 en Partij voor de Dieren

D66 en de de Partij voor de Dieren zet zich in voor dierenrechten. Samen werken we aan vergroening, pakken we vervuiling aan en dringen we de stikstofuitstoot terug. Toch zijn er ook verschillen, die lees je in deze partijdige kieswijzer.

Beeld: D66

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.