Partijdige kieswijzer: D66 en ChristenUnie

D66 en CU hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt in de coalitie en vaak samen opgetrokken. Toch verschillen onze wereldbeelden, waarover je meer leest in deze partijdige kieswijzer.

Beeld: D66

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.