Bouwen voor jongeren, betere schuldhulp en inwoners beter betrekken.

28 Oktober stond de begroting voor 2020 op de agenda van de Gemeenteraad. De fractie van D66 is blij met de gepresenteerde plannen, voor de ontwikkeling van nieuwe scholen in de gemeente, de
ontwikkelingen rondom het sportpad in Roelofarendsveen en het opknappen van het Noord en Zuidplein.
Fractievoorzitter Nick van Egmond geeft aan: ‘’We zijn blij dat we op de goede weg zijn en samenwerken
aan de toekomst van Kaag en Braassem’’

Ondanks de goede plannen in de begroting vroeg D66 extra aandacht voor drie onderwerpen:
Jongerenhuisvesting, schuldhulpverlening en het betrekken van inwoners.

Jongerenhuisvesting

Hoewel de gemeente Kaag en Braassem de afgelopen jaren goede stappen heeft gezet op het gebied van wonen, diende D66 een plan in om snel jongeren/starterswoningen toe te voegen in Kaag en Braassem. Zowel koop als huur zodat jongeren ook in de eigen gemeente een start kunnen maken op de woningmarkt. D66 kijkt graag of de gemeente hier een actieve rol in kan hebben.
Fractievoorzitter Nick van Egmond zei hierover: ‘’Het doel is om op korte termijn aanbod voor starters te creëren, zodat jongeren niet meer gedwongen worden Kaag en Braassem te verlaten’’

Schuldhulpverlening

Op dit moment heeft 1 op de 10 Huishoudens in Nederland problematische schulden, de gemiddelde schuld bedraagt €43.000 per huishouden. D66 ziet deze ontwikkeling als een groot probleem. Schulden brengen stress en spanning met zich mee. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid van mensen. Gezondheidsproblemen leidt ook weer tot negatieve gevolgen en zo komen mensen in een neerwaardse spiraal terecht. ‘’D66 ziet dat er verschillende oplossingsmogelijkheden zijn, en we zouden graag kijken welke betrokken kunnen worden bij een pilot schuldhulpverlening. Wij denken hierbij aan terugbetalingspauze rond kerst, het gebruik van een buddy-app en persoonlijk contact in plaats van formulieren of workshops’’ zegt D66 Raadslid Conny Punt.

Betrekken van inwoners: Niet wachten maar zelf uitdagen

D66 vindt het belangrijk dat de inwoners betrokken worden bij hun eigen leefomgeving en hier ook zeggenschap over hebben. Nu kunnen inwoners die een gemeentelijke taak beter, slimmer, goedkoper of anders willen doen de gemeente uitdagen en deze taak mogelijk overnemen (right to challenge). D66 wil dit omdraaien. De gemeente moet niet wachten tot de inwoners hun kennis en kunde aanbieden. De gemeente moet hier actief naar op zoek. D66 stelt voor dat de gemeente inzichtelijk maakt welke taken zij met welke middelen uitvoert, en dan aan de inwoners vraagt of zij het beter, slimmer, goedkoper of anders kunnen doen. ‘’ Hierdoor draai je de uitdaging eigenlijk om en wordt het voor inwoners makkelijker om hun
kennis en kunde met de gemeente te delen. Daarnaast kan het voor de gemeente positief zijn omdat zij bewuster wordt van haar eigen werkwijze omdat zij deze helder en inzichtelijk moet maken voor de
inwoners’’ Aldus Fractievoorzitter Nick van Egmond.

Beslissing van de raad

D66 is blij met de steun van de voltallige raad om snel aan de slag te gaan met de woonproblemen voor jongeren. De plannen van D66 werden door de hele raad gesteund. Daarnaast heeft de wethouder toegezegd aan de gang te willen met de plannen van D66 om de schuldhulpverlening te verbeteren. We zijn hiervoor in de race om van de Rijksoverheid een pilot uit te mogen voeren voor het verbeteren van de schuldhulp. D66 hoopt dat we deze ook krijgen. Het plan om de right to challenge om te draaien en de inwoners actief te betrekken zijn helaas niet aangenomen door de raad. Gelukkig steunde PRO Kaag en Braassem dit idee wel.