Conny Punt

Beeld: Leon Veefkind


Mijn naam is Conny Punt en ik ben sinds 8 jaar actief in de gemeentepolitiek in Kaag en Braassem voor D66. Twee jaar als burgerraadslid en zes jaar als raadslid

  • 57 jaar
  • Rijnsaterwoude


In mijn politieke periode heb ik mij speciaal ingezet voor de jongste bewoners,
 
Al acht jaar geleden pleitte ik voor nieuwe, duurzame schoolgebouwen om adequaat het moderne onderwijs te kunnen geven. Dat er nu in diverse kernen nieuwe Integrale Kindcentra staan (en komen), maakt me blij.
 
Daarnaast heb ik ook goed gezien hoe armoede in gezinnen kinderen aan de kant en in de kou kan zetten.  Geen sport en spel beperkt sociale contacten en een gezonde ontwikkeling. Geen fiets en geen goede device zorgen niet voor optimale schoolomstandigheden.
Dat moeten we in Kaag en Braassem samen oplossen. En dat is ook gelukt! Er is een mooi Kindpakket gerealiseerd

Het wandelpad langs de oosterlijke grans van het Braaasemermeer. Wie komt er nou zo dicht bij huis zo heerlijk in een ontspanningsmoment?

Ik zie nog heel veel kansen om mensen actief te wijzen op de ondersteuning die er is vanuit de gemeente. Ik vind dat als mensen bij het ene loketje komen dat de gemeente actief moet kijken of er ook ander mogelijkheden zijn om te helpen.

1. een goed sociaal  en humaan armoedebeleid.

2. een goed inburgeringsprogramma en lessen aan onze medelanders om de positie in onze complexe maatschappij en arbeidsmarkt te versterken.

3. Vinger aan de pols voor een gezond sociaal domein.