Maak in Kaag en Braassem ruimte voor de boer van de toekomst

In de provinciale plannen over landbouw en veenweide, die voor de zomer afgerond worden, moet ruimte zitten voor de boer van de toekomst. Alleen met steun aan boeren die willen innoveren kunnen we boer én natuur grootschalig versterken. Die oproep doet D66 vandaag na een bezoek aan het Polderlab Vrouwe Venne (Oud Ade).

Onze agrarische sector staat aan de vooravond van een ware transitie. Dat is nodig om de balans met de natuur te herstellen, klimaatverandering tegen te gaan en toekomst in boerenbedrijven te houden. Samen, met de boer van de toekomst, kunnen we vooruit voor een duurzaam en toekomstbestendig Zuid-Holland.

Beeld: D66 Kaag en Braassem

Carsten Zwaaneveld (Raadslid D66 Kaag en Braassem) en Evita Rozenberg (Kandidaat-Statenlid #4 D66 Zuid-Holland) liepen mee met de winterwandeling van Land van Ons om met eigen ogen te zien welke kansen ontstaan voor nieuwe landbouw bij de vernatting van veenweidepolders en de teelt van andere gewassen. In die polder onderzoeken Leidse wetenschappers, burgers en boeren samen hoe je veenweidegrond duurzaam beheert en een nieuw economisch alternatief voor de huidige melkveehouderij in het gebied creëert.

De discussie over stikstofdoelen, klimaatverandering en het behoud van ons landschap is erg verhard en gaat nu vaak over wat niet mag. Carsten Zwaaneveld en Evita Rozenberg willen dat omdraaien: op zoek naar wat kan – en wat kansen biedt. ‘‘We moeten samen vooruit. Niet vertragen, maar in gesprek blijven met de boeren als we oplossingen willen vinden voor de stikstofproblematiek en klimaatverandering. Hoe je het went of keert – we willen allemaal dat onze kinderen en kleinkinderen aan Zuid-Holland een veilige woonomgeving hebben’’ benadrukt Evita Rozenberg.

Beeld: D66 Kaag en Braassem

Ondersteun
het nieuwe boeren

De provincie moet het nieuwe boeren ondersteunen om stilstand te voorkomen. Zo blijft het Groene Hart, het Groene Hart: open, groen en vol toekomst. “Boeren zitten nu diep in het moeras. We moeten ze weer vaste grond geven. Niet door te hangen in cijfers of het verleden, maar door een nieuwe balans tussen landbouw en natuur te vinden. Dat is precies waar in Oud Ade aan gewerkt wordt met steun van gemeenten in de regio. Als we dit groter willen maken om op tijd de omslag te maken naar de boer van de toekomst – dan hebben we steun van de provincie nodig” pleit Carsten Zwaaneveld.

D66 wil vooruit, samen, met de boer van de toekomst.