Sumer Chaban

Beeld: D66 Hoorn

Verbaas je je soms over de besluiten of de werkwijze bij de gemeente? Vraag je je soms af hoe regels tot stand komen waarmee je te maken hebt als je ergens voor in aanmerking wil komen? Weet je goed waar iemand in je nabije omgeving hulp of ondersteuning kan krijgen? Ik vind dat de gemeente voor jou bereikbaar moet zijn, met toegankelijke en doeltreffende dienstverlening én met verstaanbare en uitlegbare regels.

  • 54 jaar
  • Damascus, Syrië
  • Hoorn
  • Hij/hem

En weet je al wat je mag verwachten van een gemeenteraadslid? Heb je genoeg informatie over de mogelijke oplossingen die hij of zij kunnen organiseren voor problemen waar je dagelijks mee te maken hebt? Ik vind dat een gemeenteraadslid bereikbaar moet zijn, de belangen van de inwoners goed moet vertegenwoordigen en het werk van de gemeente als overheidsorgaan moet kunnen controleren en waar mogelijk bijsturen.
 
Dit is mijn beeld op hoe de gemeente als dienstverlener en een gemeenteraadslid als belangenbehartiger gezamenlijk voor het welzijn en welvaart van onze stad en haar inwoners kunnen zorgen. Ik zet me heel graag hiervoor in! Ik geloof in de veerkracht van de samenleving als geheel, maar ook als individuen. Samen zorgen voor ruimte voor persoonlijke ontplooiing en groei en samen zorgen voor ruimte en vangnet voor mensen die niet mee kunnen komen.
 
31 jaar geleden was ik een nieuwkomer in Nederland. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn om een voet tussen de deur te krijgen in een wereld waar niemand jou kent. Met zelfvertrouwen, vertrouwen in de medemens en aangeboren optimisme is het me gelukt om hier een leven te bouwen voor mezelf en mijn kinderen. Maar je moet wel kansen inzien en aangrijpen! Soms lukt dat zelfstandig en soms heb je ondersteuning nodig. Het gaat uiteindelijk er om dat je je verwezenlijkt met verworvenheden en met je eigen bijdrage aan de samenleving. 
 
Daarom ben ik politiek actief en maatschappelijk betrokken. Ik geloof in de vrijheid van het individu en in de verbondenheid van het gemeenschap. Vrijheid borgen we samen door kansenongelijkheid te bestrijden op alle fronten: onderwijs, werk en inkomen en wonen. En verbondenheid creëren we ook samen door duidelijke en gedragen ambities en oplossingen te bedenken voor onze toekomst en die van onze kinderen. Verder omarm ik diversiteit en inclusie want er ligt veel verrijking in onze verscheidenheid.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het stoomtrammuseum. Een mooi stukje geschiedenis naast het huidige NS station waar het heden en verleden zich naast elkaar blijven afspelen. Vanuit het perspectief van het locomotief van de stoomtram is de gele intercity de toekomst. Het thema “heden en toekomst” is actueel en typerend voor het progressieve gedachtegoed van D66: Betrek de toekomst altijd als perspectief en handel vanuit het heden.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Hoorn wil groeien en meer stad worden. Dat is geen eenvoudige opgave, maar wel één die ervoor moet zorgen dat er genoeg mogelijkheden komen en blijven voor wonen, leren, werken, recreëren en oud worden in onze stad. De plannen en de dienstverlening van de gemeente moeten de behoeften van de inwoners en lokale ondernemers betrekken en volgen. Ruimte voor inspraak en burgerparticipatie is een voorwaarde zodat deze plannen inspelen op de ontwikkelingen in Hoorn en de behoeften van burgers. Dan zie ik veel winsten mogelijk op het gebied van woningbouw, economie, verduurzaming, werkgelegenheid en toerisme.                                                  

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Ik vind het belangrijk dat de Hoornse inwoners duidelijkheid hebben over wat de gemeenteraad en de gemeenteraadsleden (kunnen) doen. Dit is nodig voor het vertrouwen van de inwoners en voor het aanzien van de gemeenteraad als bestuursorgaan. 
Vergroten van zichtbaarheid onder de inwoners en mening vormen in de gemeenteraad op basis van feitelijke informatie.
Ik sta voor een goede verstandhouding met het ambtelijke apparaat en met de andere gemeenteraadsleden om bij te dragen aan een beter functionerende gemeenteraad. Wellicht onder begeleiding van de griffie een sessie met de gemeenteraadsleden organiseren over hoe de gemeenteraad haar rol en positie vorm wil geven. Is er bijv. draagvlak voor een gemeenteraadsprogramma naast het collegeprogramma?
Tenslotte wil ik het gezicht zijn in de gemeenteraad van de diversiteit en inclusie waar D66 voor staat.

Wat betekent D66 voor jou?

Ik maak mijn keuzes in het leven het liefst in alle vrijheid en op basis van mijn kwaliteiten, talenten en ambities. Ik gun iedereen deze vrijheid en ruimte. Maar schaarste kan deze vrijheid behoorlijk beïnvloeden. Ik kan dan er niet bij staan en gewoon toekijken, ik kom graag met oplossingen die wel werken voor nu en voor later. Dit geldt voor veel zaken in ons leven: hoe gaan we om met het klimaat en de leefomgeving? Hoe gaan we om met het potentieel van onze inwoners, jong en oud? Hoe gaan we om met veranderende arbeidsmarkt en personeelstekorten? Hoe zorgen we ervoor dat verbondenheid in onze gemeenschap overeind blijft in tijden van polarisatie? Daarom ben ik een D66’er. ik kijk met een liberaal hoofd en een sociaal hart naar wat de samenleving van mij, als burger vraagt en kom vervolgens met oplossingen die hout snijden.            

Wat is je favoriete boek (en waarom?) 

Zo maak je iemand een kopje groter? 
We zijn als samenleving én individuen continu aan het veranderen, maar in essentie blijven empathie en verbinding met anderen de sleutels waarmee we veel gesloten deuren open kunnen krijgen.

Laatst bezochte culturele event?  

Pre-corona openlucht optreden in het Vondelpark