Age Miedema

Beeld: Age Miedema

Ik ben sinds 2010 actief actief betrokken bij D66 in Hollands Kroon. In dat jaar zijn we gestart met de afdeling. Tot en met 2020 heb ik diverse bestuursfuncties bekleed en nu vooral van harte lijstduwer. Ik ben geboren in de Wieringermeer, ben getrouwd en heb 4 kinderen. Met een kleine onderbreking hebben we altijd in Wieringerwerf gewoond, een dorp dat na een periode van stagnatie weer volop in beweging is.

  • 70 jaar
  • Wieringerwerf

Onderwijs en een vitale, betrokken samenleving zijn voor mij belangrijke speerpunten. Speerpunten die niet zonder meer kunnen worden overgelaten aan de overheden. Voortdurend actief zoeken naar participatie van inwoners en bedrijfsleven is een belangrijke opdracht voor de politiek en zeker voor D66. Daarbij past, naast krachtig en stimulerend gemeentelijk beleid, het ondersteunen en faciliteren van inwonersinitiatieven bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zorg, cultuur en sport.