Moties en amendementen van D66 leiden tot beter cultuuraanbod

De D66 fractie heeft zich in de afgelopen maanden met succes hard gemaakt voor een breder en kwalitatief hoogwaardiger cultuuraanbod dat bereikbaar is voor iedereen in onze gemeente. De hierover ingediende moties en amendementen zijn met overgrote meerderheid aangenomen in de Gemeenteraad.

Cultuur is belangrijk

Bonne van Hattum, woordvoerder voor cultuur, is zelf een actieve cultuurliefhebber met een passie voor tekenen en viool. Uit eigen ervaring weet zij hoe door kunst en cultuur het mooie van het leven ervaren wordt. We worden er slimmer van, we leven er bewuster door, we krijgen erdoor meer respect voor de acties van anderen, we voelen er ons minder alleen door. Muziek doet zelfs demente bejaarden weer opleven en van het leven weer genieten!
Zie ook het artikel in de Gooi- en Eemlander en in het NRC

Gesprekken met het veld

In de voorbereiding van dit onderwerp heeft Bonne met velen uit het veld contact gelegd om de wensen, behoeften en mogelijkheden helder te krijgen. Bijzondere gesprekken zijn gevoerd met onder andere Kees van Oorschot (directeur Globe) en Liora Ish-Hurwitz (particulier viooldocente en pedagoge).

De problematiek

Waar muziek- en kunstonderwijs vroeger voor iedereen betaalbaar was, zijn nu vooral de financiële belemmeringen voor steeds meer mensen te groot. Voor minima zijn er nog wel subsidiemogelijkheden, maar de kosten voor de middengroepen, zeker bij meerdere kinderen in een gezin, worden al snel erg hoog en daarmee onbetaalbaar. Er zijn voor deze groepen te weinig gelegenheden om buiten school aan cultuuronderwijs deel te nemen. Het gevolg is dat voor velen de mogelijkheden om optimaal van kunst en cultuur te genieten worden beperkt en zo ontnemen we kinderen de kans om zich tot uitvoerend musicus of kunstenaar te ontwikkelen.

Met het huidige budget gaat de cultuursector er op achteruit in plaats van vooruit, onder andere door de stijgende energiekosten en inflatie. En ondertussen is deze sector nog de schade door de coronapandemie aan het repareren.

Publiek-Privaat fonds?

Door D66 is voorgesteld om te onderzoeken in hoeverre een publiek-privaat-fonds voor cultuur de toegankelijkheid van cultuuronderwijs buiten school in Hilversum kan vergroten. In Amersfoort is zo’n fonds al succesvol operationeel. Het onderzoek moet begin 2024 zijn afgerond.

Oproep initiatieven

Daarnaast heeft het College op aandringen van onder andere D66 toegezegd dat ze de voedingsbodem voor talentontwikkeling zullen gaan benutten. De organisaties in het veld worden opgeroepen om met ideeën voor initiatieven te komen!

Meer budget

Afgesproken is dat er zal worden geïndexeerd. D66 zal bij de voorjaarsnota nog bekijken in hoeverre er meer geld nodig is dan alleen de indexatie en zo nodig om meer vragen zodat het nieuwe cultuurbeleid geen sprookje zal zijn maar een waar te gebeuren verhaal waar iedereen in Hilversum op kan bouwen.

succesvolle samenwerking

In de voorbereiding van het beleid is zeer constructief samengewerkt met velen uit de cultuurgroep van de raad. Met name Marleen Remmers (GroenLinks) en Rob Docter (Democraten Hilversum) wil Bonne graag bedanken.