Maidenspeech Latif Zaabat

Voorzitter,

Het is voor mij een grote eer om als echte Hilversummer vandaag voor het eerst de Raad te mogen toespreken.

En ja! Ik ben hier dan wel niet geboren zoals zovelen van ons. En ik kom zelfs uit een ander land, zoals sommigen van ons, maar ik voel mij een Hilversummer. Sommige mensen worden als Hilversummer geboren. Anderen kiezen ervoor om Hilversummer te worden. 

Mijn moeder had in een droom gezien dat ik naar Hilversum zou verhuizen. Het was blijkbaar voorbestemd.
Zij had overigens ook gedroomd dat ik een Burgemeesters keten om had, dus voorzitter, ik weet niet hoe lang U hier wilt blijven.

Een vriend van mij legde mij eens uit, dat je pas een échte Hilversummer bent, wanneer je een keer ruzie hebt gehad over de vraag of Hilversum een stad of een dorp is. Ik zei toen dat Hilversum voor mij een stad is. 

En U raadt het al voorzitter, 
5 minuten later was ik een échte, échte Hilversummer!

Hilversum is mijn thuis. En thuis ben je, waar je je thuis voelt. Een plek waar je mee verbonden bent. Een plek waar je je veilig voelt. Het is dan ook passend dat wij het nu over veiligheid hebben.

Het woord ‘veilig’ leerde ik toen ik kort na mijn verhuizing naar Nederland een keer over een losliggende boomwortel fietste en bijna een gracht in reed! Een jongedame kwam meteen naar mij toe om te kijken of het goed met mij ging. Zij wilde weten of ik wel veilig was.
Veilig zijn en je veilig voelen, dat doen we samen!

D66 is blij met de prioriteiten die in het voorliggende IVP zijn gesteld.
Het is zeer positief dat de focus niet alleen meer ligt op handhaven en vervolgen. Meer en meer aandacht is er voor preventie en voorlichting. Voorkomen is immers beter dan bestraffen.

Maar wij kunnen nog een stap verder.
Tijdens mijn studie heb ik een project geschreven over het inzetten van buurtouders, gecoördineerd door straat-ambassadeurs. 

Buurtbewoners, die zich inzetten om de eigen buurt veilig te houden. Zij houden een oogje op kwetsbare ouderen en bieden hulp wanneer dat nodig is. Zij lopen door de buurt en zoeken contact met de jongeren. En niet alleen om wangedrag te melden, maar ook om hen te betrekken bij de buurt. 

In samenwerking met de politie en sociale instanties, kunnen jongeren hulp krijgen als daar behoefte aan is. Maar ook jongeren die zich netjes gedragen, hebben soms de behoefte om meer verbinding te hebben met hun eigen wijk.

Dit project is door de Amersfoortse Gemeenteraad omarmt en draait nu al 20 jaar met veel succes in een aantal wijken.

Ik zou graag willen dat dit ook in Hilversum wordt uitgerold. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om aan te kondigen, dat ik later dit jaar eenzelfde project zal gaan indienen als initiatiefvoorstel. Ik hoop op Uw interesse en Uw steun hiervoor.

Een bekend Nederlands spreekwoord zegt: “Beter een goede buur, dan een verre vriend.” Iets dergelijks zeggen wij ook in Marokko. U moet ook niet vreemd opkijken, wanneer een Marokkaan U hier begroet met: ”Dag Buurman”. Ook al woont hij niet naast U.

‘Buurman’ genoemd worden, is dan ook een teken van vriendschap. Een uiting van betrokkenheid en een sein dat je thuis bent, op een plek waar je veilig bent.

Want Veilig zijn, doe je samen!

Dank U wel voorzitter, dank u wel Buurman!


Latif Zaabat
Raadslid D66 Hilversum