Discussie over noodzaak akkoord voor schone lucht

Schone lucht is van groot belang voor iedereen. Het staat in direct verband met gezondheid en zeker voor mensen met een zwakkere gezondheid.

Belang schone lucht kan niet genoeg worden benadrukt

Samen met een aantal andere partijen hebben we daarom in februari het college opgeroepen het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. Dat akkoord lag nu ter advisering voor in de raadscommissie. Bij het akkoord hoort ook een actieplan Luchtkwaliteit, wat diverse acties bundelt om een nog betere luchtkwaliteit na te streven. Een goede luchtkwaliteit hebben en behouden is geen eenmalige inspanning, maar een doorlopende, dus laten we daar aan bijdragen.
 
Het doel is een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016, zei het landelijk omdat dit op stadsniveau zeer moeilijk meetbaar te maken. Het bijdragen aan het landelijk initiatief hiervoor is daarom des te belangrijker. Deels symbolisch, maar ook als extra haakje om op te blijven roepen naar meer ambitie op het gebied van milieu en luchtkwaliteit. D66 ondersteund dit dan ook van harte.