Rotonde Diependaalselaan/ Utrechtseweg gedegen aanpakken

D66 heeft voor de raadsvergadering van 28 september 2016 een motie opgesteld om op een zo kort mogelijke termijn de (financiële) haalbaarheid van een gedegen aanpak voor het verbeteren van de verkeerssituatie van de rotonde Utrechtseweg/Diependaalselaan te inventariseren. Deze motie is unaniem overgenomen.

De motie is opgesteld naar aanleiding van de Verkeersvisie Verkeer en Vervoer 2030 voorligt. In die visie wordt geconstateerd dat de rotonde Utrechtseweg/Diependaalselaan een bottleneck is in het goed afwikkelen van verkeer en dat daardoor doorstromingsproblemen ontstaan. Omwonenden en gebruikers ervaren de verkeersrotonde, ook voor kwetsbare groepen als fietsers (scholieren) en voetgangers, als onveilig.

In de Verkeersvisie Verkeer en Vervoer 2030 wordt voorgesteld om beperkte kosteneffectieve infrastructurele aanpassingen op de rotonde Utrechtseweg/Diependaalselaan door te voeren. Wat D66 betreft zijn beperkte kosteneffectieve maatregelen voor de rotonde Utrechtseweg/Diependaalselaan, gelet op de problematiek, mogelijk onvoldoende. Daarom de motie.