Het broodnodige nieuwe sekswerkbeleid

Deze week is het nieuwe sekswerkbeleid in de gemeente Hilversum vastgesteld, en dat was broodnodig. De laatste keer dat sekswerk werd behandeld in de gemeenteraad was in het jaar 2000, toen werd het prostitutiebeleid vastgesteld. Dat beleid was volledig gefocust op uitbuiting en criminaliteit. Modernisering was dus erg nodig, want sekswerk is veelal gewoon vrijwillig en door het stigma dat aan het onderwerp hangt blijft het gesprek over sekswerk vaak hangen op veiligheid en criminaliteit.

Risico’s

We kunnen niet ontkennen dat aan sekswerk risico’s hangen. Het is een beroep waar mensenhandel en uitbuiting plaatsvindt. Hierop moeten we goed toezien, en dat is het werk van de coördinator mensenhandel die in dienst is bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Er worden geregeld illegale bordelen opgerold in Hilversum, daaruit blijkt dat er toch echt wel vraag is naar sekswerk in onze gemeente. We zijn daarom van mening dat sekswerkbeleid, net als drugsbeleid, goed geregeld moet zijn, want anders verdwijnt het de illegaliteit in, wat juist meer problemen met zich meebrengt.

Thuissekswerk

In het nieuwe beleidsstuk wordt het onder andere mogelijk voor sekswerkers om zonder vergunning in hun eigen woning te thuiswerken. Dat is een grote stap vooruit! Hierdoor erkennen we sekswerkers gewoon als de ondernemers die ze zijn. De beperking die aan deze regel gesteld was dat sekswerkers alleen mogen thuiswerken wanneer dit door hun huisbaas wordt toegestaan of wanneer zij een koopwoning bezitten. Wij hebben een motie ingediend om sekswerk ook in sociale huurwoningen toe te staan.

Samenwerkingsverbanden

Een tweede beperking die wij zien in het beleid is dat kleine samenwerkingsverbanden niet worden toegestaan. Een sekswerker mag thuiswerken of in een club, maar niet thuis met meerdere mensen samen. Het aanvragen voor een vergunning voor een seksclub is wél mogelijk, maar wij zien als nadeel dat daar vaak een exploitant achter zit die de verdiensten van sekswerkers voor een groot gedeelte in ontvangst neemt.
Wij vinden dat sekswerkers de vrijheid moeten hebben om ook in samenwerkingsverband een locatie te huren waar zij hun werk kunnen uitvoeren.

Conclusie

Beide moties hebben geen meerderheid in de gemeenteraad weten te behalen, tot onze grote spijt. Onze conclusie is dan ook dat er in de Hilversumse gemeenteraad nog hard moet worden gewerkt aan destigmatisering van sekswerk, en we zullen dit onderwerp blijven agenderen om de positie van sekswerkers in onze gemeente te versterken. Hiermee zorgen we namelijk voor een veilige werkomgeving voor zowel sekswerkers zelf, als voor hun klanten en omgeving. Hoe minder er in de illegaliteit verdwijnt hoe lager ook de drempel om hulp te zoeken wanneer dat wel nodig is.