Snelle aanpak nodig

Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met Hilversummers.nl een goed participatietraject opgezet om te komen tot een aanpak voor asielopvang in Hilversum: Wat is er nodig? In de gemeenteraad van 20 december is de beleidsagenda asielopvang vastgesteld. D66 is enthousiast over de aanpak en wil direct doorpakken.

Opvang en integratie in Hilversum

Na een intensief participatietraject waarin is de inwoners is gevraagd hoe we om willen gaan met de verwachte opgave van 360 asielzoekers is gekozen voor een aanpak met kleinschalige opvang verspreid over drie locaties. Hierbij willen we direct beginnen met de inburgering zodat mensen kunnen integreren in de Hilversumse samenleving voor als ze een woning krijgen toegewezen.

Hilversumse samenleving kan dit aan

De opvang van Oekraïners heeft laten zien wat hier mogelijk is. Hilversummers hebben een groot hart en staan klaar voor diegene die het moeilijk hebben. Er blijkt ook uit de participatie veel solidariteit voor mensen die het moeilijk hebben. Wij hebben dan ook vertrouwen in de kracht van onze samenleving om de extra opvangplekken te realiseren. Zeker omdat het geen extra druk op de woningmarkt betekent.

Zoektocht naar locaties begint

De uitvoering kan wat ons betreft dan ook direct beginnen. Zo snel mogelijk aan de slag want of er nu wel of niet een spreidingswet komt: opvanglocaties zijn nodig. De voorbereiding voor het vinden van locaties kan dan ook beginnen. Samen met de PVDA en Christenunie hebben we ingebracht dat er in Hilversum ook een taak is zonder taakstelling. Dat wordt in januari dus vervolgd.

Nu hulp nodig voor Ten Apel

De situatie in Ter Apel is een schande voor Nederland en de uitkomst van jarenlang wanbeleid. Ook in Hilversum kunnen we hier aan bijdragen. Ook al dachten we in de beleidsagenda nog dat dit niet nodig zou zijn, dat is helaas wel zo. Samen met de PvdA, Christenunie, SP en Democraten Hilversum hebben we dan ook gepleit voor een kleinschalige crisisnoodopvang in Hilversum. Deze motie kreeg ook steun van bijna de hele Groenlinks fractie waardoor de stemuitslag 15-15 was. Hopelijk is er de volgende vergadering wel een meerderheid.

Extra aandacht voor jonge nieuwkomers

In overleg met de taalschool Hilversum en met inspiratie uit Utrecht is onze motie M23-195 aangenomen! Er is nu vaak een harde knip tussen de veilige omgeving van de taalschool en het reguliere onderwijs voor jonge nieuwkomers en hun ouders. Met extra begeleiding kunnen we deze nieuwkomers een betere start geven in het primaire onderwijs. De wethouder wil hier graag mee aan de slag en komt met een plan van aanpak.