Marijke Groesz op de bres voor Metropole Orkest

Het is vijf voor twaalf voor het Metropole orkest. Door jarenlange bezuinigingen wordt het orkest in zijn voortbestaan bedreigd. Namens de D66-Hilversum fractie heeft Marijke Groesz in haar eerste speech voor de gemeenteraad van Hilversum een voorstel ingediend om met orkest en het Rijk in gesprek te gaan om op korte termijn de financiële nood te lenigen.
Marijke trok een parallel met de opheffing van het (eveneens zeer hoog aangeschreven) Radio Symfonie Orkest, dertien jaar gelden en vroeg zich af hoe het komt dat we bijna schaamteloos zulke hoogwaardige cultuur afbreken.

Metropole Orkest

Hoe belangrijk is het voor Nederland en voor Hilversum dat we met het Metropole Orkest een instituut hebben binnen de internationale jazz- en pop muziek? Dit zou helemaal niet een discussie mogen zijn. Het Metropole Orkest behoort niet alleen tot de internationale top, beste mensen, het gaat hier om het beste orkest ter wereld in het genre pop en jazz en het heeft als thuisbasis Hilversum.
Opgericht in 1945: een besluit van onze regering in ballingschap en het Koningshuis. “Om een ensemble op te richten om het volk vertier en hoop te bieden”.

Belang van het Metropole Orkest

Meer dan 70 jaar later heeft het Metropole Orkest meer dan 150 albums op haar naam staan, werkte het mee aan duizenden radio- en tv uitzendingen en kent iedereen dirigent Rogier van Otterloo die de tune van Soldaat van Oranje componeerde. Het orkest ontving maar liefst 17 Grammy nominaties waarvan het er 3 ook won, de laatste nog in 2016. Samenwerkingen met wereldsterren als Ella Fitzgerald, Bono, Herbie Hancock, Gregory Porter, The Opposites, Caro Emerald… Dit weekend speelt het Metropole weer op het North Sea Jazz festival. Volgende week tijdens de BBC proms in Londen.. Nee, over de kwaliteit en meerwaarde van dit orkest valt niet te twisten.
En haar musici zijn net zulke helden als de musici van het Radio Symfonie Orkest ook helden waren.”

“Het is belangrijk dat wij als Hilversum en als Regio, het Metropole Orkest tot aan de nieuwe beleidsperiode van de Culturele Basisinfrastructuurhelpen haar voortbestaan en kwaliteit te waarborgen. Én dat Hilversum de relatie met het Metropole Orkest versterkt, door het aangaan van een structurele programmatische subsidierelatie. Dit onder de voorwaarden dat het Metropole Orkest vaker optreedt in de Mediastad en bijdraagt aan de regionale cultuureducatie.

Het voortbestaan van het Metropole Orkest is belangrijk!

Het steunen van het Metropole Orkest en de samenwerking gaan de gemeente Hilversum en de regio geld kosten. Incidenteel en als overbrugging de komende 2 jaar, en structureel. Daarvoor kan op korte termijn incidenteel bijgedragen worden. Ook is er ruimte in het verhoogde budget voor cultuur in het coalitieakkoord en de kadernota.”

Marijke’s motie ‘Op de bres voor het Metropole’ geeft het college opdracht met het orkest en het Rijk in gesprek te gaan. D66 Hilversum is blij dat deze motie met ruime meerderheid is aangenomen op 11 juli.