D66 blijft hameren op meer ambitie

De raad van 19 juli stond bomvol interessante en belangrijke onderwerpen voor de toekomst van Hilversum. Van nieuw en ambitieus parkeerbeleid tot de nieuwe plannen voor het Arenapark, uitvoeringsmaatregelen voor mobiliteit, de samenwerking in de regio en de aanpak van jeugdzorg en WMO. Er waren in totaal 28 moties en amendementen ingediend om de plannen van dit college bij te sturen.

Minder ruimte voor wonen op Arenapark

Het plan voor het Arenapark ziet er mooi uit. Mooie plaatjes, mooie duurzame invulling en een nieuwe plek voor het station Sportpark. Maar volgens ons ook een gemiste kans. Want het Arenapark is de enige echt goede plek in Hilversum waar we nog groots kunnen bouwen. Kort geleden stonden hier maar liefst 1.200 woningen en een hele hoop kantoren op de planning. Goed voor Hilversum en haar inwoners want die woningen hebben we hard nodig.

Maar die woningen zijn in de coalitieonderhandelingen teruggeschroefd van maximaal 900. We hebben daarom een amendement en een motie ingediend om dit te herstellen. Want waar we dan die 300 gemiste woningen wel kunnen bouwen in het al zo compacte Hilversum? Niemand die het weet. Daarom hebben we uiteindelijk niet in kunnen stemmen met dit plan. Dit voelt als een hele dubbele uitkomst: een mooi plan voor Hilversum maar met een ENORME gemiste kans.

Ambitieus parkeerbeleid teruggefloten door coalitiepartijen

Er lag een enorm ambitieus parkeerbeleid: betaald parkeren binnen de ring en voor nieuwe gevallen slechts 1 parkeervergunning. Dit alles heeft als doel om de ambities uit de omgevingsvisie (concept ) en de mobiliteitsvisie waar te maken. Meer ruimte voor de fiets, wandelaar en groen in de stad. Het is dan ook wonderlijk dat het amendement van de VVD die deze ambities vakkundig om zeep hielp niet eens is verdedigd door de GroenLinks wethouder. Het beleid blijft dus grotendeels zoals het was, alleen het gebied voor betaald parkeren wordt uitgebreid. Een teleurstellende avond, zeker omdat ons amendement om concrete stappen te zetten niet werd omarmd door de coalitie. Zelfs een norm van 1% minder auto’s was een brug te ver. (amendement D66)

Gebiedsagenda Centrum

Er is nu een gebiedsagenda Centrum. Daarmee zetten we een mooie stap in het structureel verbeteren van ons centrum. Het wordt compacter, zodat de winkels mooi bij elkaar zitten. De stationsstraat loopt straks niet meer over de Groest, waardoor het marktplein en de Groest natuurlijk in elkaar overlopen en er wordt meer groen toegevoegd. D66 kan zich goed vinden in deze plannen en is blij met de fundamentele keuzes die worden gemaakt. Dat zijn keuzes met lef en duidelijkheid voor iedereen. Wij hebben ons hard gemaakt dat de voorgestelde “transformatiemanager” langer dan twee jaar aan de slag kan. Het zal namelijk een flinke klus worden. De wethouder heeft toegezegd hiervoor mogelijkheden te onderzoeken.

Uitvoeringsprogramma mobiliteit

Op basis van de mobiliteitsvisie “Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit” zijn concrete maatregelen opgesteld. Met de mix aan maatregelen wordt gewerkt om de doorstroming voor alle vormen van verkeer te verbeteren en te verduurzamen richting 2040: te voet, met de fiets, het openbaar vervoer, deelvervoer en tenslotte de auto. We hebben twee moties van de PvdA om veiligheid voor fietsers te verbeteren en om fietsstraten beter voor fietsen in te richten ondersteund en ook een motie van de SP voor meer aandacht voor knelpunten en obstakels voor voetgangers.

Tik op de vingers voor de regio

De jaarstukken van de regio stonden op de agenda en ook de Regionale Samenwerkingsagenda 2022-2026. D66 is een groot voorstander van regionale samenwerking – samen sta je immers sterker en kom je verder – maar is erg kritisch op hoe de regio zaken aanpakt. Bij de jaarstukken is gegoocheld met meevallers om een gat op een ander domein te dichten. De motie van de VVD om hier ons ongenoegen over uit te spreken hebben we dan ook ondersteund.
We hebben zelfs tegen de voorliggende Regionale Samenwerkingsagenda gestemd omdat we vinden dat er te veel ontbreekt. Er is nooit serieus gekeken wat de vorige agenda heeft opgeleverd en de huidige agenda blinkt uit in het weglaten van concrete doelstellingen. Kortom: te weinig richting, te weinig sturing en we modderen lekker voort. Dit terwijl we de regio harder dan ooit nodig hebben. Dat moet niet vrijblijvend gebeuren.

Te weinig urgentie op jeugdzorg

Er lag een goede startnotitie voor op het gebied van de WMO maar We ondersteunen de Hilversumse aanpak om meer de wijk in te gaan en om zorg dichtbij organiseren. De aanpak voor jeugdzorg zijn we kritisch op. Het college wil ondanks de grote problematiek niet meteen maximaal inzetten op dit onderwerp ondanks ons voorstel.