Hij komt er alsnog: de Hilversumpas

De vorige coalitieperiode kwam hij niet van de grond: de Hilversumpas. Maar wat toenmalig wethouder Arjo Klamer niet voor elkaar kreeg, gaat nu alsnog gebeuren, als het aan dit College ligt.

D66-wethouder Annette Wolthers zegt daarover:

“In Hilversum leeft al langere tijd de wens voor de introductie van een stadspas: de ‘Hilversumpas.”

Zelfredzaamheid, het bevorderen van een inclusief Hilversum waar iedereen naar vermogen kan meedoen, dat is één van de uitgangspunten van D66 en de gemeente Hilversum.

Daarom hebben wij ervoor gekozen dat een toekomstige Hilversumpas dit moet helpen mogelijk maken. Denk daarbij aan deelname aan sport, cultuur en overige activiteiten. We willen een efficiënter minimabeleid met minder administratieve lasten. En we willen dat het minimabeleid de doelgroep beter gaat bereiken.

In het coalitieakkoord 2018-2022 staat aangegeven dat het college het voornemen heeft een Hilversumpas in te voeren ‘die wordt gebruikt om het minimabeleid beter in te richten’. We herzien het minimabeleid in 2019 en voeren dat in 2020 tezamen met de Hilversumpas in.

We zien de Hilversumpas als groeidiamant: hij kan later voor andere groepen worden uitgebreid, maar we beginnen met de Hilversummers die het het beste kunnen gebruiken.”

Lees het verdere artikel in de Gooi en Eembode hier.