Fietsparkeren op de Kerkbrink en campagne mentale gezondheid 

Deze vergadering telde maar liefst 21 agendapunten, en er kwam weer een breed scala aan onderwerpen voorbij. De burgemeester begon, met een moment stilte voor degenen die we hebben verloren de afgelopen tijd. Ten eerste de twee kinderen in het vreselijke auto-ongeluk van afgelopen weekend, vervolgens Boy Scholte een welbekende bij de gemeenteraad als cameraman en maker van vele filmpjes over de gemeenteraad, en tenslotte Willemijn de Bruijn ,raadslid van GroenLinks. Onze gedachten gaan dan ook uit naar hun families en andere geliefden

Snellere doorstroming bij huurwoningen

We begonnen met de bespreking van de huisvestingsverordening, hierin staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met het toewijzen van huurwoningen in de regio Gooi en Vechtsreek. Belangrijk aandachtspunt is hoe we zorgen dat doorstroom ontstaat binnen de sociale woningen zodat er meer woningen beschikbaar komen voor starters en jongeren? Wij kwamen daarom met een voorstel voor meer instrumenten voor de wooncoach zoals huurkorting of huurgewenning.

Fietsparkeren op de kerkbrink

De Kerkbrink wordt eindelijk opgeknapt. D66 is daar in het verleden heel uitgesproken over geweest, wij wilden dan het een bruisend media en cultuurplein werd. Uiteindelijk is gekozen voor een rustigere vormgeving waar wel ruimte is voor evenementen. Bij dit nieuwe plein staat de voetganger voorop. De huidige plannen zien er dan ook erg goed uit. Wat nog miste in de plannen was voldoende plek was voor het neerzetten van je fiets, niet onbelangrijk als je lekker op de fiets naar de nieuwe bibliotheek wilt. Ons voorstel voor het realiseren van extra fietsparkeerplekken is dan ook bijna unaniem aangenomen.

Roderik van Grieken - Kerkbrink filmpje Beeld: Jarno Deen

Kabelgoottegels geregeld!

Je elektrische auto opladen zonder oprit. Dat is erg lastig. D66 heeft dit begin 2022 aangekaart bij de gemeente door middel van vragen aan het college, zij zijn er daarna heel voortvarend mee aan de slag gegaan en nu ligt er een voorstel. Dus heb je een elektrische auto en geen eigen oprit, dan kun je vanaf 2024 een speciale tegel aanvragen zodat je via de stoep gewoon thuis je auto kan opladen.  

Help de jeugd aan de juiste zorg!

Wanneer we kijken naar de cijfers zien we hoe slecht het gaat met de mentale gezondheid bij jongeren en kinderen. In 2000 had nog maar 1 op de 27 jeugdigen jeugdhulp nodig en in 2023 is dat 1 op de 7,5. Geen goede ontwikkelingen dus, en tijd voor actie. We vroegen daarom om een publiekscampagne voor mentale gezondheid zodat voor zowel kinderen als hun ouders duidelijk wordt waar ze terecht kunnen met hun problematiek. Ook dit voorstel werd bijna unaniem aangenomen.  

Grip op de regio

We zijn de laatste jaren kritisch op de regio omdat het beter kan en moet. Want de regio is een belangrijke uitvoerder van beleid. Samen sta je immers sterker. Jarno Deen is samen met Jacqueline Kalk van de PVDA benoemd in een regionale commissie om namens Hilversum de regio te verbeteren. Op de agenda stond verder een begrotingswijziging waar de gemeente een scherp commentaar (zienswijze) op heeft. We behandelden dit echter na de uiterste reactiedatum, echt genant. We ondersteunden daarom een motie van GroenLinks om dit te verbeteren en een motie van CU om het gesprek over het commentaar aan te gaan met de regio. Hier staakten de stemmen dus die kan over twee weken weer.