D66 wethouder Wimar Jaeger kondigt vertrek aan

Vanochtend heeft D66-wethouder (Economie, Media en Cultuur) Wimar Jaeger in een brief aan de gemeenteraad zijn vertrek aangekondigd. Bestuur en fractie van D66 Hilversum vinden het jammer dat onze gedreven, dynamische en resultaatgerichte wethouder  na zes jaar heeft besloten als bestuurder terug te treden, maar respecteren zijn keuze.

Wimar Jaeger heeft aangekondigd zijn functie per 4 maart neer te leggen. In een verklaring schrijft Wimar: “De afgelopen jaren heb ik mij met hart en ziel ingezet om de belangen van onze inwoners, bedrijven en instellingen te dienen.  In de afgelopen weken zijn tot mijn genoegen een aantal dossiers afgehandeld, die ik graag in mijn bestuursperiode wilde afronden en die gebundeld zijn in de nieuwe agenda economie en media. Daarmee breekt voor mij de tijd aan om een nieuwe horizon te ontdekken.”

Met Wimar in het College is er een nieuwe wind in Hilversum gaan waaien. De stad is veranderd, levendiger geworden en staat weer meer op de kaart. Wimar heeft enorm veel voor elkaar gekregen.

Wethouder Economie

Wimar bracht het Stadsfonds tot stand dat door 90% van de ondernemers werd ondersteund ondanks dat het voor hen een 10% stijging van hun OZB betekende. Daarmee werd een miljoen euro bijeengebracht dat ingezet kon worden voor en door ondernemers. Hij heeft actief gelobbyd voor Hilversum als bedrijvige stad. Twee jaar onderhandelde hij met hulp van het ministerie met Nike zodat zij in Hilversum zijn gebleven en verder groeien.

Wethouder Financiën

In de periode herstructureerde Wimar de Financiën van de gemeente door het verminderen van de schuldenlast en het beter en integraler inzetten van het geld (‘beukennotenwet’) Hierdoor kon meer bespaard worden en met een nieuwe verordening wordt nu het doorschuiven van de lasten naar toekomstige generaties tegengegaan.

Wethouder Media

Wimar zette Hilversum als Mediastad hernieuwd op de kaart. De uitstroom van mediabedrijven werd gestopt, Ziggo sport, Fox, Discovery, Talpa en een flink aantal andere mediapartijen vestigden zich in Hilversum. Met de oprichting van Media Perspectives, een convenant met het MBO college voor vestiging op het Mediapark kreeg talentontwikkeling en innovatie binnen de media een belangrijke impuls.

Wethouder van evenementen

De positionering van Hilversum als Mediastad kreeg vorm door de Dutch Media Week met 50.000 bezoekers en als hoogtepunt de Dudok-concerten die op nationale televisie werden uitgezonden. Hilversum Marketing werd opgericht en in inmiddels een het kanaal voor de promotie van de stad op economisch en cultureel niveau voor inwoners, werkenden en bezoekers.

Wethouder Cultuur

Een jaar na zijn aantreden introduceerde Wimar nieuw innovatief cultuurbeleid dat navolging kreeg in andere gemeenten. De focus ging naar muziek, media en architectuur. De oprichting van het Dudok Architectuur Centrum, de redding van het grootste muziekarchief onder het MCO, omvorming van het museum naar mediakunst, de versterking van het Metropole Orkest waren de directe gevolgen.

D66 Hilversum is Wimar enorm dankbaar voor alles wat hij voor de stad en voor ons heeft betekend.

De fractie van D66 is intern en met de coalitiepartners de komende dagen in gesprek over wie Wimar Jaeger als wethouder gaat opvolgen in het College. In ieder geval blijft Wimar tot 4 maart op zijn post om zaken af te ronden en over te dragen.

Annemarie den Daas – fractievoorzitter D66 Hilversum
Joost Koelega – bestuursvoorzitter D66 Hilversum