D66 kaart veiligheid BOA’s aan

In Hilversum waken Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren (BOA’s) over onze veiligheid en zien zij toe op het naleven van de regels. Zo ook met Oud en Nieuw. BOA’s geven aan zich echter niet altijd veilig te voelen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om BOA’s iets van bewapening te geven, zoals een wapenstok. Burgemeester Broertjes heeft zich daar onlangs tegen uitgesproken, terwijl de landelijke wetgeving er wel degelijk mogelijkheden voor biedt.

In de raadscommissie van 9 januari stelt D66-Hilversum raadslid Anne S. De Jong daar vragen over aan het College. Lees zijn betoog en vragen hier.