Sociaal-Liberalisme

In gesprek over sociaal-liberalisme in deze tijden.
Donderdag 11 mei in het Raadhuis van Hilversum.

In gesprek

Op 11 mei 2023 organiseert D66 Hilversum in de Burgerzaal van ons mooie Raadhuis een D-café over sociaal-liberalisme. Een mooie plek om met elkaar van gedachten te wisselen over de inrichting van onze samenleving!

Voor iedereen die zich altijd heeft afgevraagd waar D66 nu voor staat en vanuit welk gedachtegoed haar voorstellen komen, presenteren we een avond over het sociaal-liberalisme. Het sociaal-liberalisme is niet bij iedereen bekend, terwijl dit gedachtegoed juist de grondslag vormt voor de een-na-grootse partij van de Tweede Kamer. Wat is nu het sociaal liberalisme en hoe werkt dit door in alle lagen van D66.

Afke Groen leidt het onderwerp in, daarna gaan we met elkaar in gesprek.
Tijd 20:00 – 22:00, zaal open om 19:30 u.
Zeker van een plek? Meld je tijdig aan!

Vooraf samen eten bij Paisan aan de ’s Gravelandseweg? Meld je even bij Liliane 

Spreker

Afke Groen: directeur van de Hans van Mierlo Stichting (het wetenschappelijk bureau van D66). Afke heeft verschillende publicaties op haar naam staan, onder meer over de rol van nationale parlementen in de EU en over de ontwikkeling van studenten in het hoger onderwijs. Vanuit de Mr. Hans van Mierlo Stichting was ze co-samensteller van het boek ‘Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid: Een programma van urgentie voor arbeid, technologie, wonen, onderwijs & democratie in een nieuwe tijd’ (Boom, 2021).

Voor wie?

Voor iedereen die van gedachten wil wisselen over dit onderwerp, onder andere leden van D66.

Sprekers Groen en Joost Sneller

Afke Groen en Joost Sneller - Beeld: D66 landelijk bureau

Aanmelden

Toegang is gratis. Vooraf aanmelden via dit formulier. De inschrijving sluit op 10 mei 18:00 u.