BOA’s beter beschermen

Met enige regelmaat verschijnen berichten in het nieuws over BOA’s die tijdens hun werk zijn bedreigd, uitgescholden of zelfs aangevallen. Deze week is er een Bijzonder Opsporings Ambtenaar het ziekenhuis in geslagen in IJmuiden tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Hierdoor is landelijk de discussie weer opgelaaid over het wel of niet bewapenen vand BOA’s met pepperspray en gummiknuppel. Ook het uitrusten met een zgn Bodycam komt hierbij aan de orde.
BOA’s in Hilversum zijn niet bewapend. De vraag is of dit in Hilversum noodzakelijk en wenselijk is. De burgemeester van Hilversum is hierin dan ook terughoudend. Hij wil echter wel overwegen om de BOA’s met bodycams uit te rusten.

BodyCams hebben preventief effect

Uit onderzoek  van de landelijke politie* blijkt dat agressie en geweld tegen politiemensen is afgenomen en hun veiligheidsgevoel is verbeterd tijdens een proef met bodycams. Met een kleine camera op de schouder wordt indien gewenst live meegekeken met de dienstdoende ambtenaar of er worden opnamen gemaakt tijdens de dienst. Het aantal incidenten van lichamelijke agressie en serieuze bedreigingen bleek tijdens de proef gehalveerd: van vierhonderd incidenten naar minder dan tweehonderd. Ook het veiligheidsgevoel verbeterde. Het is aannemelijk dat dit komt door het de-escalerende effect van bodycams. Burgers gedragen zich respectvoller naar de politie en werken beter mee. Ook de politie gaat zich professioneler gedragen, aangezien ook hun gedrag wordt vastgelegd.

Uiteraard zijn deze mini camera’s geen wondermiddelen dat al het geweld voorkomt. Maar in die extreme gevallen dat er toch geweld gebruikt wordt kunnen de opgenomen beelden mee helpen met de opsporing en veroordeling van de daders. Door de daders ter verantwoording te roepen worden de politie agenten, de BOA’ en wij als burgers tegen deze lieden beschermd.

D66 voorstander van bodycams

D66 Hilversum is dan ook voorstander van het op korte termijn uitrusten van de BOA’s in Hilversum met een bodycam. Het verder versterken van de uitrusting van BOA’s lijkt noodzakelijk. D66 wil daartoe de landelijke richtlijnen nader bespreken in de raad. Wij stellen ons op het standpunt dat de burgemeester de bevoegdheid moet krijgen om te beslissen over de uitrusting van BOA’s. Hij is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in Hilversum.

Hij is degene die beter dan wie dan ook kan inschatten wat er nodig is en wanneer dat nodig is. Camera’s hoeven niet altijd en mogen zeker niet constant aanstaan en beelden verzamelen van de mensen die gewoon hun dagelijkse gang gaan. Geef de Burgemeester de ruimte om de BOA’s te beschermen, net als bij de politie. Uiteraard onder goedkeuring van de Gemeente Raad. En net zoals het geval is bij de toezichthoudende camera’s in de publieke ruimte met strenge voorwaarden om de privacy van de burgers te beschermen.

* Bron: Proeftuin bodycams Dienst Infrastructuur 2018 (2019). S. Flight