Onvolledige begroting geeft te positief beeld

We weten al dat de kosten voor het integraal huisvestingsplan voor onderwijs enorm zullen stijgen, maar deze stijging is niet meegenomen. Wij vinden dit onverantwoordelijk begroten en we zullen deze kosten dan ook goed in de gaten blijven houden in 2024. Jos van Nistelrooij vertelt hieronder er meer over.

Jos van Nistelrooij over de begroting 2024

Jos van Nistelrooij - Beeld: Roderik van Grieken

Samen met andere partijen

Er waren goede initiatieven vanuit de andere partijen. Zo stelde de SP voor om de energietoeslag nog een jaartje te verlengen, ondanks dat we daar geen bijdrage voor krijgen vanuit het rijk. De PvdA deed een voorstel om alle nieuwe sociale huurwoningen een minimale oppervlakte van 25m2 te geven, en de ChristenUnie deed samen met ons een voorstel om de consequenties van CO2 vervuiling beter bij te houden door daar een beprijzing aan te hangen.