D66 een lokale partij?

Hoe lokaal is een landelijke partij als D66 in onze gemeente eigenlijk? Dat is een vraag die rond verkiezingstijd nogal eens wordt gesteld. En door lokale partijen in twijfel wordt getrokken. Zij beweren dat zij degenen zijn die vooral lokaal betrokken zijn. Is dat zo?

Er zijn inderdaad landelijk partijen die van bovenaf nog wel eens instructies krijgen, of waarvan de landelijke voorman letterlijk en figuurlijk op de voorgrond staat…

En hoe zit dat bij D66? Heeft D66 landelijk of provinciaal zich bijvoorbeeld met het verkiezingsprogramma bemoeid? 

Lokaal hebben we alle vrijheid en bepalen we onze eigen standpunten met onze eigen lokale mensen. Als D66’ers delen we natuurlijk wel een sociale en liberale visie op de samenleving die leidend is bij onze standpunten. We laten mensen vrij, maar zorgen er ook voor dat degenen die een steuntje in de rug nodig hebben daar op kunnen rekenen. Daardoor vinden we elkaar snel en weten kiezers waar ze voor stemmen. Dit in tegenstelling tot lokale partijen. Daar zitten mensen met heel verschillende visies op de samenleving bij elkaar. Dus hoe weet jij als kiezer dan welk standpunt deze partij gaat innemen als het er op aan komt? Wiens stem weegt het zwaarst?

D66 in Heumen heeft een provinciaal, landelijk en zelfs Europees netwerk. We kunnen een beroep doen op de denkkracht en daadkracht van heel veel mensen. Dat is een groot voordeel, het maakt D66 ook lokaal sterk.

Het werkt ook omgekeerd. Landelijk of provinciaal is er vaak al nagedacht over thema’s die lokaal relevant zijn. Denk daarbij aan de veranderingen die nodig zijn in de landbouw of de energietransitie.

Tot slot: D66 Heumen bestaat natuurlijk uit mensen met een lokaal hart, die vaak al jarenlang in hun wijk of dorp wonen en zich daar actief voor inzetten. Je hoeft niet het woord ‘lokaal’ in je naam te zetten om lokaal betrokken te zijn. Dus: D66 Heumen is een lokale partij met een plus er bovenop!