Ja-Jasticker in Harderwijk

D66 en ChristenUnie willen ongewenst reclamedrukwerk voorkomen. Omdat de komst van het voorstel uitbleef, schreven zij het zelf.

Raadsleden Marcel Heldoorn, ChristenUnie en Thijs Melkert, D66 met de Ja-Jasticker Beeld: D66/ChristenUnie

Géén sticker op de brievenbus? Dan géén reclamedrukwerk meer.

 Al in 2019 liet de toenmalig wethouder weten de Ja/Ja-sticker ook in Harderwijk in te gaan voeren, maar daar is het nog steeds niet van gekomen. Raadsleden Marcel Heldoorn (ChristenUnie) en Thijs Melkert (D66) willen niet nog langer wachten en hebben daarom zelf maar een voorstel geschreven en naar de gemeenteraad gestuurd. De raad beslist volgende week over de behandeling.

Tevergeefs wachten

Thijs Melkert van D66: “Raadsleden hebben het recht om voorstellen in te dienen, maar dat gebeurt niet vaak. Normaal gesproken schrijven ambtenaren de voorstellen voor de gemeenteraad. Sinds eind 2019 wachten we tevergeefs op het voorstel voor de Ja/Ja-sticker. Toen we er vorig najaar vragen over stelden, kregen we als antwoord dat in de zomer van 2022 begonnen zou worden met het schrijven van een plan van aanpak. Op dat moment zijn we zelf maar begonnen om het proces te versnellen.”

De duurzame keuze

ChristenUnie-raadslid Marcel Heldoorn: “We waren het samen snel eens, want we willen allebei de duurzame keuze gemakkelijker maken dan de minder duurzame keuze: als je niks doet, krijg je geen reclamefolders meer. En daarbij komt dat vele kleine bijdrages samen voor een heel groot effect zorgen en het verschil kunnen maken.”

In Harderwijk krijgen huishoudens zonder sticker nu nog zo’n 30 kilo reclamedrukwerk op de mat. De initiatiefnemers hebben berekend dat invoering van de ja/ja-sticker in Harderwijk forse besparingen kan opleveren. Denk daarbij aan meer dan 200 ton papier en 4.000 kuub water. Melkert: “Vergeet ook de CO2 niet van de vrachtwagens die al het drukwerk moeten vervoeren en de energie die nodig is bij de productie.”
Marcel Heldoorn: “Het voorkomen van afval is gewoon veel duurzamer dan afval achteraf inzamelen en recyclen. Ook voor gerecycled papier is ooit een boom gekapt”

Inwoners hoeven niet bang te zijn dat ze hun vertrouwde huis-aan-huisblad niet meer in de bus krijgen. Daarvoor is in het voorstel een uitzondering gemaakt. Melkert: “Deze bladen bevatten lokaal nieuws en ruimte voor maatschappelijke en culturele organisaties om hun activiteiten onder de aandacht te brengen.” “Ook voor drukwerk van vrijwilligers of niet-commerciële organisaties, zoals de buurtvereniging of de kerk hebben we een uitzondering gemaakt”, vult Heldoorn aan.

Als je straks ook geen huis-aan-huisbladen wilt ontvangen, moet je net als nu een Nee/Nee-sticker plakken.