Gezond optimisme

Vandaag heeft D66 Goirle haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen uitgebracht.
Onder de naam “Gezond Optimisme” formuleert D66 5 speerpunten voor een betere toekomst van onze gemeente.

Verkiezingsprogramma

Zo willen we meer betaalbare woningen, onze bijdrage leveren aan de klimaat aanpak, het goed toeven voor iedereen bereikbaar maken, onze eigen boontjes doppen en verstandig samenwerken in de regio.
We maken er verder werk van dat onze gemeentefinanciën (inkomsten en uitgaven) weer goed in balans zijn en we weer ruim weerstand kunnen bieden aan onvoorziene zaken.
Bij inhoud en totstandkoming van dit verkiezingsprogramma heeft D66 Goirle weer goed geluisterd naar wat er leeft bij de inwoners van onze gemeente. Waar verdient Goirle beter en hoe kunnen we dat met ‘gezond optimisme’ bereiken. Alle input hebben we in dank geaccepteerd om daarmee onze koers voor de komende jaren te bepalen.

op verzoek brengen we graag een exemplaar bij u thuis!

Kandidaten

Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn achtereenvolgens:

 • Piet Verheijen
 • Janneke van den Hout
 • Michael Meijers
 • Willem-Jan van Hest
 • Luuk van den Hout
 • Emile van Schie
 • Alex Hulshoff
 • Wil Tack
 • John van den Hout
 • Annie Verheijen
 • Carin van der Kruijs
 • Neel Al Jabori

Stuk voor stuk kandidaten met passie en hart voor onze gemeente.

Gezond optimisme

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
Daar gaan wij voor! Maar hoe vrij kun je zijn als gezondheid of je afkomst je kansen beperkt?
Goirle en Riel moeten dorpen zijn waar het “goed toeven” is, maar wel voor iedereen. Dat zijn wij aan onze status van gastvrije en sociale gemeente verplicht.

D66 Goirle wil graag bouwen aan een sterke gemeente die een open blik heeft naar de regio. We doppen onze eigen boontjes en varen onze eigen koers maar zoeken ook naar samenwerking als dat meerwaarde oplevert voor ónze inwoners.
Brede welvaart is ons doel, maar dan dienen de de gemeentefinanciën wel op orde te zijn. Daarom zullen we misschien ook in de komende jaren de tering naar de nering moeten zetten. We hebben te maken met stijgende exploitatiekosten en een afnemende rijksbijdrage. Met die wetenschap moeten in Goirle met elkaar aan de slag. D66 Goirle zal dat doen met Gezond Optimisme!