D66 helpt de lokale woningmarkt te verlichten

D66 wil dat iedereen passend kan wonen in Goirle & Riel. Met het tekort aan woningen is dat lang niet altijd mogelijk in Goirle & Riel. In de raadsvergadering van 2 februari heeft D66 Goirle zich ingezet om de woningnood in Goirle en Riel een beetje te verlichten.

Zo hebben we ingestemd met het plan Leijoever in Riel. In Goirle & Riel is een grote vraag naar woningen voor senioren. In dit plan wordt specifiek gebouwd voor senioren. Deze nieuwbouw zal ook zorgen voor een betere doorstroming.
Ook in de sociale huursector heeft D66 Goirle bijgedragen aan een verlichting van de woningnood. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning in Goirle & Riel zijn het afgelopen jaar onderzocht. D66 wil dat de wethouder aan de slag gaat met de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek. D66 Goirle is door de voltallige raad gesteund in haar oproep aan de wethouder om met ambitie aan de slag te gaan. Zo gaat er voor 2022 gekeken worden naar een nieuwe manier van toewijzen van huurwoningen om jongeren meer kansen te geven. Ook zullen woningzoekenden meer en beter betrokken en geïnformeerd worden door de gemeente en woningcorporatie om sneller aan een huurwoning te komen.