Het geld staat klaar; nu de betaalbare woningen nog

In de raadsvergadering van 16 maart heeft D66 een stokje gestoken voor het plan van het college om ruim 1,5 miljoen Euro weg te sluizen uit het fonds dat bedoeld is voor woningbouw in Goirle.

De bouw van betaalbare woningen voor met name starters en senioren is één van de belangrijkste zaken die leven onder de inwoners van Goirle en Riel. Het wordt tijd dat het beschikbare geld gebruikt gaat worden door het college. We kijken uit naar de plannen van het college hoe dit geld gaat ingezet kan worden om betaalbare woningen bereikbaar te maken.