D66 definitief uit de coalitie in Goirle

Na 7 maanden is er eindelijk een coalitie-akkoord. Na wat ooit een simpele vervanging van een wethouder zou moeten zijn geweest is er in Goirle een duidelijke koerswijziging ingezet: hard rechtsaf en daarom zonder D66.

Een echo van Rutte II

Goirle gaat vanaf nu bestuurd worden op basis van typisch VVD beleid: financiën als doel met als gevolg dat de rekening vaker bij de allerzwaksten in onze samenleving komt te liggen. D66 heeft bij het debat over het nieuwe bestuursakkoord gewezen op de excessen van dit vergelijkbare beleid van Rutte II. Dat vooral de PvdA hiervoor de ogen sluit is opvallend.

D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen

In Goirle zijn we, mede namens D66 wethouder Janneke van den Hout, hard bezig om de uitgaven in het sociale domein onder controle te krijgen. Met verstandige maatregelen is de koers gezet en de eerste resultaten zijn ook zichtbaar. De nieuwe coalitie meent nu al dat dit niet genoeg is en komt met neoliberale maatregelen zoals financiële taakstellingen. Dan kan je als coalitie roepen dat je niemand laat vallen, maar je daden laten toch echt wat anders zien.

D66 staat voor het behoud van het Mill-Hill college in Goirle

Onderwijshuisvesting is een belangrijke taak van elke gemeente, die in de wet verankerd is. In Goirle trekken de coalitiepartijen hun handen van deze verantwoordelijkheid af door onvoldoende geld ter beschikking te stellen voor de nieuw- of verbouw van het Mill-Hill college. Bovendien wordt door allerlei gestelde voorwaarden gepoogd nieuw- of verbouw uit of zelfs af te stellen. D66 is de echte onderwijspartij in Goirle en staat pal voor goed onderwijs. Fatsoenlijke huisvesting is daar een vereiste voor.

Voor de geluidsoverlast van de A58 worden zoete broodjes gebakken

Geluidsoverlast door de A58 was en is een groot thema in Goirle. Het voorstel in het bestuursakkoord voorziet in een geluidswerende voorziening die maar voor één groep bewoners zal leiden tot een forse reductie van geluid, namelijk voor de nieuwe inwoners van het Barbara Benz Park. We gaan het in Goirle op kosten van alle inwoners mogelijk maken dat er op 25 forse kavels naast een snelweg vertoeft kan worden in lommerrijke tuinen. De geluidsproblematiek in de Boschkens en de Sporenring wordt er niet mee opgelost.
D66 staat voor realisme ten aanzien van de geluidsproblematiek. Niet al het geluid kan weggenomen worden en er moet een evenwicht zijn in de kosten en baten van maatregelen die gelijk zijn voor alle inwoners. Dat is bij dit voorstel verre van aanwezig. Waarom worden bijvoorbeeld geluidswerende voorzieningen niet, zoals bij alle andere projecten, betaalt door de ontwikkelaar uit de grondexploitatie?

D66 tekent niet bij het kruisje

D66 Goirle is gevraagd om mee te doen aan deze coalitie op voorwaarde dat we zouden tekenen bij het kruisje. Het mag duidelijk zijn dat we, in tegenstelling tot andere partijen, dit nooit zouden doen. D66 laat namelijk echt niemand vallen.