D66 Goirle maakt zich zorgen over financiering onderhoud sportpark

In de raadsvergadering van 5 juli heeft D66 Goirle geprobeerd om extra financiering voor het onderhoud aan de hockeyvelden te pauzeren. De raad heeft hier nog onvoldoende over gesproken.

Onderhoud hockeyvelden

Al bij het besluit om 1,5 miljoen euro uit te geven aan het vervangen van hockeyvelden is D66 kritisch geweest. Niet over het feit dat de hockeyvelden vervangen worden, maar wel over hoe dit betaald wordt. D66 Goirle is voor meer zeggen- en eigenaarschap bij sportverenigingen.

Tegenvaller van ruim 350.00 euro

1,5 miljoen euro bleek niet genoeg voor het onderhoud. D66 is verrast door het nieuws dat nog eens 350.000 euro nodig is en dat de lasten van deze tegenvaller volledig door de gemeente gedragen worden. Het feit dat over de extra uitgaven niet goed geïnformeerd en gedebatteerd is, verbaasde de fractie van D66 het meest.

De raad beslist over uitgaven in de gemeente

De gemeenteraad beslist over de uitgaven die de gemeente doet. Dit heet het zogenaamde budgetrecht. Niet voor het eerst lijkt het alsof de raad dit recht niet kan gebruiken. Daarom heeft D66 Goirle geprobeerd om de extra uitgave voor de tegenvaller bij de hockeyvelden te pauzeren. Niet om het onderhoud aan de hockeyvelden te traineren, maar om eerst een fatsoenlijk debat te voeren over de gevolgen op al het andere onderhoud aan het sportpark en over wie de rekening betaald.