Installatie nieuwe commissieleden

Sinds donderdagavond 2 februari verwelkomt de D66 Delft fractie twee nieuwe commissieleden. Sophie Koek en Jelger Groeneveld zijn geïnstalleerd als commissielid. Daarmee is de fractie weer op volle kracht!

Ruimte voor nieuwe commissieleden

Sinds deze maand was er in de D66 fractie ruimte voor twee nieuwe commissieleden. Per 22 december 2022 is voormalig commissielid Brendan Analikwu geïnstalleerd als raadslid van D66 Delft. Daarnaast heeft per 29 december 2022 de fractie afscheid genomen van commissielid Niels Back in verband met zijn verhuizing naar Den Haag. Als commissielid heeft hij o.a. schriftelijke vragen ingediend rondom het Europees erkennen van Delfts Blauw en gewerkt aan het toekomstperspectief van Omroep Delft en Theater de Veste. De D66 Delft fractie bedankt hem voor zijn inzet en hoopt hem vanaf maart terug te zien in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Introductie Sophie Koek

Sophie is werkzaam als directeur bedrijfsvoering in de verslavingszorg en ondertussen alweer tien jaar woonachtig in Delft. Als commissielid zal zij aan de slag gaan met de portefeuilles cultuur en veiligheid in de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

“Ik voel me erg thuis in Delft en wil graag mijn bijdrage leveren aan een leefbare en veilige stad. Als commissielid kan dit en kan ik iets terug doen voor alle Delftenaren die mij welkom hebben geheten in de gemeente. Ik zet me hier vol optimisme en energie voor in.”

Introductie Jelger Groeneveld

Met Jelger verwelkomt de fractie een ervaren D66’er. Zo was hij tussen 2016 en 2022 secretaris van de D66 thema afdeling internationale samenwerking en heeft hij meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van D66 voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. In het dagelijks leven is hij werkzaam als software ontwikkelaar bij het CBS.

“We staan in Delft voor grote uitdagingen op het gebied van wonen, duurzaamheid en klimaat. Vanuit mijn portefeuilles mobiliteit, parkeren en openbare ruimte wil ik een positieve bijdrage leveren aan deze uitdagingen.”

Beeld: Yvonne Koelewijn