Fractie 2018-2022 zwaait af

Na de vaststelling dat de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 rechtmatig zijn verlopen, werd gisteravond in de raadszaal afscheid genomen van de raadsleden van raad 2018-2022. Voor de D66 fractieleden Christine Bel, Boris van Overbeeke en Vincent van Roon betekent dit dat hun periode als raadslid er op zit. 

Beeld: Martina Huijsmans

Christine Bel geridderd

Voor aftredend fractievoorzitter Christine Bel kreeg de avond nog een verrassende wending. Als blijk van waardering voor haar 12 jaar raadslidmaatschap is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook Ineke van Geenen (CDA) en Joëlle Gooijer (ChristenUnie) kregen een lintje voor hun 12 jaar lidmaatschap.

Beeld: Sivan Maruf

Dankwoord

Wij danken onze aftredende raadsleden, maar ook zeker commissielid Melanie Oderwald, voor voor hun onvermoeibare inzet voor Delft gedurende de afgelopen 4 jaar. Op woensdag 30 maart 2022 zal de nieuwe raad geïnstalleerd worden.