We zorgen voor elkaar

In de Gemeente Buren willen we dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, persoonlijke zorg dichtbij huis. We willen moderne middelen in de zorg (zoals video-bellen met de zorgverlener) verder stimuleren. We vinden het heel belangrijk dat gezondheidsinformatie voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is, ook voor mensen die maar tijdelijk in onze gemeente verblijven. Met jeugdzorg- en welzijnsorganisaties worden goede werkafspraken gemaakt, zodat iedere inwoner de juiste zorg op de juiste plek krijgt. De toegang tot zorg moet laagdrempelig zijn. Met de GGD maken we afspraken over hoe we een gezonde omgeving kunnen inrichten en gezond gedrag kunnen stimuleren. In de gemeente Buren kan iedereen sporten en bewegen in de eigen omgeving en is er aandacht voor gezond voedsel. Onze groene omgeving draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Samen zorgen we voor elkaar.

Concreet willen we:

  • ondersteuners voor de jeugdzorg in de huisartsenpraktijken verder faciliteren. Dan kan de gemeente problemen bij kinderen en jongeren snel signaleren en hen helpen zodat zwaardere zorg voorkomen kan worden; 
  • goede afspraken maken met jeugdzorgaanbieders, zodat kinderen en jongeren die dat nodig hebben tijdig de juiste zorg op de juiste plek krijgen; 
  • participeren in landelijke programma’s om overgewicht bij jongeren te voorkomen;
  • moderne, creatieve, kleinschalige woon- en zorginitiatieven zoals tiny houses, kangoeroe- en mantelzorgwoningen faciliteren zodat mensen langer thuis kunnen wonen als ze dat willen;
  • stimuleren dat zorg- en welzijnsorganisaties in onze gemeente gebruik maken van innovatieve, digitale hulpmiddelen;
  • in gesprek met werkgevers van seizoensarbeiders over goede, gezonde huisvesting en toegang tot gezondheidsinformatie en zorg;
  • dat de gemeente nieuwkomers, laaggeletterden, anderstaligen en anderen die moeite hebben met het vinden van werk, ondersteunt met het vinden van werk en het opbouwen van een netwerk;
  • het voor inwoners makkelijk maken om via de gemeente hulpmiddelen aan te schaffen of hulp in de huishouding in te huren, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen;
  • voldoende sport- en beweegmogelijkheden in een groene omgeving, zoals wandelpaden, hardloop- en fietsroutes, sportscholen, en een actief sportverenigingsleven voor jong en oud.