Rien Wesseling

Beeld: Rien Wesseling

Van jongs af aan ben ik bewust van de politiek, en van het belang dat publieke beleidsvorming heeft op het leven van alle dag. Als student verkende ik de politieke arena in Leiden. Later, in Buren, was ik een tijd lang actief, dacht en deed ik mee met de D66 beweging in de gemeente.Op dat moment koos ik er echter voor om via andere wegen mijn bijdrage te leveren aan de samenleving. Oranjevereniging, Buren-bij-Kaarslicht, Roeivereniging, levensbeschouwelijke organisaties etc. 
 
Inmiddels heb ik het gevoel dat ook de weg via de lokale politiek een juiste is om die bijdrage te leveren. Op nationaal niveau ontspoort het debat vaak in uitzichtloos verketteren van de ander. We zullen op lokaal en regionaal niveau invulling moeten geven aan ons bestuur, en onze eigen weg daar in kiezen. Daar doe ik graag aan mee. Met mijn achtergrond en expertise hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan een mooiere, betere werreld, te beginnen in Buren!

  • 58 jaar
  • Buren
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Al die plekken waar je wonen, werken en recreëren ziet samengaan met de schoonheid van het Betuws landschap. Of dat nu is langs de Korne, aan de voet van de Burense stadsmuur, of rijdend over de landelijke weggetjes door de weilanden in het meer oostelijke deel van de gemeente. Met hier en daar de kerktoren van een van de 15 kernen, of de strakke lijnen van een moderne boerderij of kwekerij.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Gemeente Buren kan een zeer aantrekkelijk gebied zijn voor een diversiteit aan ondernemingen. Veel dienstverleners kunnen gebruik maken van de centrale ligging, goede voorzieningen en uitnodigend woongebied voor hun personeel.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Afstand Gemeente-bevolking verkleinen, met behoud van democratische borging van beleid. 

Inzet op meer diversiteit in ondernemerschap.

Waken voor verrommeling van het landschap.

Wat betekent D66 voor jou?

Voor mij is D66 de enige plek in het politieke landschap waar ik mij thuis voel. Op nationaal niveau, maar zeker ook provinciaal en gemeentelijk. Die laatste twee willen in mijn ogen nog wel eens in hobbyisme verdwaald raken, maar dan geldt wat ik in mijn motivatie als schreef: als je er iets van vindt, moet je er iets aan doen. Die leuze past mijns inziens goed bij D66 én bij mij.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Ik lees vrij veel, en ben van alle markten thuis. Heb niet echt een favoriet. Ik kan erg genieten van een spannend boek (Dan Brown bijvoorbeeld) maar ik houd ook erg van hedendaagse Nederlandse schrijvers. Recent las ik de biografieën van Obama, Abraham Kuipers en Thorbecke. Fascinerend hoe deze mensen vorm gaven aan de wereld om hen heen.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Het concert in de Weeshuistuin ter ere van 650 jaar stadsrechten Buren was een hoogtepunt. Net als Buren-Toen en de uitvoeringen van Maestro-Buren en andere lokale evenementen. De verbinding tussen kunst, cultuur en onze eigen gemeente, onze eigen mensen, is bijzonder.