Samen en toekomstgericht werken aan een duurzaam Buren.

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Beeld: Gijsjan van Blokland

“Als we kijken naar de toekomst zien wij een gemeente Buren voor ons waar iedereen op een duurzame en prettige manier kan wonen en werken. Waar we met elkaar oplossingen zoeken voor een schone omgeving. Waar we wandelaars en fietsers ontvangen in onze prachtige kernen en zelf genieten van onze natuur en omgeving. We halen Betuwse lekkernijen om de hoek bij de lokale winkelier en reizen makkelijk naar Culemborg, Den Bosch of Utrecht voor een uitstapje of werk. In iedere kern wonen ouderen en jongeren, forenzen en thuiswerkers, Betuwenaren en nieuwkomers. We hechten belang aan onze kern en houden rekening met elkaar. Iedere kern heeft een eigen plek voor ontmoetingen en activiteiten”.

D66 Buren vindt het belangrijk dat de gemeente een toekomstbestendige visie ontwikkelt. Hierin houden we rekening met alle mensen die in onze gemeente wonen en werken. D66 Buren stimuleert innovatieve manieren van inspraak en participatie: de gemeente is van iedereen. 

Vooruitgang voor de gemeente Buren betekent vooruitgang van de 15 kernen. D66 Buren vindt het belangrijk dat iedere kern dit op haar eigen manier kan doen. 

De energietransitie is een feit, ook in de gemeente Buren. D66 Buren vindt dat iedereen hierin mee moet kunnen: als je de middelen of kennis niet hebt, dan zorgen wij ervoor dat het toch kan. 

Duurzaam betekent meer dan alleen op een duurzame wijze voorzien in je energiebehoefte. We stimuleren ook een transitie naar kringlooplandbouw en willen een einde aan de bio-industrie. En, we houden onze kernen vitaal voor toekomstige generaties.

Wonen in de gemeente Buren is voor veel mensen aantrekkelijk. Inwoners zeggen bijvoorbeeld dat ze hier wonen voor de ruimte, het landschap, de kleinschaligheid of de authenticiteit van de eigen kern. 

Veel inwoners van de gemeente Buren zijn actief binnen en buiten hun eigen kern. Terwijl veel kinderen in de gemeente Buren lopen of fietsen naar de basisschool ligt de middelbare school vaak iets verder weg. Ontspanning, sport, cultuur, recreatie en aankopen zoeken inwoners binnen en buiten de eigen kern, maar ook buiten de gemeente. De gemeente Buren kent veel ondernemers, forenzen, en sinds Corona ook veel thuiswerkers.

  1. Duurzaam wonen en werken
  2. Uitstekend en toekomstgericht onderwijs
  3. Ruimte voor ondernemerschap in een gastvrije omgeving
  4. We zorgen voor elkaar