Evert Obdeijn

Beeld: Evert Obdeijn

Onze tijd zit vol met verandering. We moeten nieuwe wegen zoeken om met elkaar deze veranderingen aan te kunnen. Hoe gaan we om met het vinden van alternatieve energie bronnen, met een leven lang leren, met een steeds meer gemeleerde samenleving, met alle technologie gevaren en kansen, met de hang naar of het ontkennen van het verleden, met een drastische toename van de zorgvraag, met eenzaamheid en ga zo maar door…?

We moeten met elkaar echt in gesprek. We moeten durven oplossingen te zoeken buiten de platgetreden paden om. Samenwerkingsverbanden aangaan.

Bijdragen aan de noodzakelijke veranderingen vind ik een uitdaging.

  • 71 jaar
  • Arnhem
  • Asch
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Korne met uitzicht op het stadje Buren, een uniek historisch podium en tegelijk een podium voor mooie evenementen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Jonge mensen uit de drukke randstad komen naar onze regio. Biedt burgers en dus ook hen  een goed woon, werk en leefklimaat. Zorg dat ze blijven! Samen creëer je nieuwe ideeën om de veranderingen in onze gemeente te realiseren. Versterk daarnaast de zaken waar we trots op kunnen zijn zoals de fruitteelt, de cultuur en recreatiemogelijkheden. Zorg ervoor dat in alle kernen van Buren er voldoende mogelijkheden zijn voor jong en oud, voor de bestaande en nieuwe bevolking om elkaar te ontmoeten, zich te ontwikkelen en samen te leven.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • het Implementeren van burgerparticipatie in welke vorm dan ook
  • In elke kern creert de gemeente met de burgers een ontmoetingsplek voor bewoners onderling en voor bewoners in overleg met de gemeente; een centraal gemeentehuis is dan niet meer of maar heel beperkt nodig
  • Verlicht waar mogelijk de administratieve regeldruk zodat burgers en ondernemers niet worden ontmoedigd bij nieuwe initiatieven 

Wat betekent D66 voor jou?

Ik heb D66 altijd gezien als partij van kansen en niet zo zeer van beperkingen en problemen. Iets wat ik zelf ook graag doe. 

Wat is je favoriete boek? 

Veel boeken zijn favoriet, boeken zijn voor mij een belangrijk onderdeel van mijn woonomgeving, kritische boeken, foto boeken, historische romans, thrillers, science fiction en boeken die de echte geschiedenis van Nederlands Indie vertellen.
Een boek moet je meenemen en je uitdagen om het in 1 keer uit te lezen.
Onlangs begonnen aan de nieuwe uitgaven van het Dune-epos een prachtige bewerking van het al oude goed versus kwaad thema.       

Wat is je laats bezochte culturele evenement? en waarom ga je daar graag heen. 

Zodiac, de musical in het Chasse theater in Breda; theater met een boodschap in dit geval wordt je meegenomen in de effecten van overbevolking en uitputting van de aarde maar altijd is er hoop en vertrouwen dat wij negatieve ontwikkelingen samen kunnen keren.