Evelien Schlosser

Beeld: Evelien Schlosser

Áctief meedoen ipv toekijken, je stem laten horen: dat is mijn insteek om me in te zetten voor de locale politiek. Deze mooie plek waar we wonen, Rivierenland, heeft bescherming nodig en dan moet je ook je handen uit de mouwen steken! Naast het behoud van alles wat ons dierbaar is, zullen we ook moeten meebewegen. Energietransitie, natuur, het zorgen voor elkaar, een prettige leefomgeving, zijn allemaal zaken waar ik me druk over kan maken. Maar eigenlijk is het heel eenvoudig: je zorgt voor en onderhoud het huis waar je in woont en je zorgt voor de aarde waar je op leeft want de aarde = je huis!  Als burgerlid heb ik de gemeentepolitiek in Buren goed leren kennen en ga ik, als ik word verkozen, vol enthousiasme aan de slag!                                                  

  • 68 jaar
  • Geldrop
  • Rijswijk
  • Zij/haar

Fietsen over de dijk en wandelen in de uiterwaarden.                                                       

Gastvrije, groene buffer vormen met blik op de toekomst en voeten in de aarde, Deze gemeente biedt als hub kansen voor nieuwe initiatieven, bv op het gebied van duurzame energie, maar koestert de eigen identiteit en zorgt dat de eigen Betuwse waarden behouden blijven. Deze waarden zijn: landschap, natuur en zorg voor elkaar.  In de regio staat Buren bekend als kritisch en niet altijd in voor verandering. Dat moet veranderen, gemeente Buren kan op allerlei gebied vol vertrouwen naar een gezonde toekomst kijken en een betrouwbare ketenpartner zijn.                                               

Samenwerking tussen fracties/partijen verbeteren. Er moet veel meer naar het grotere geheel gekeken worden ipv het eigen belang. De stem van de achterban is erg luid. In plaats van de verschillen te onderstrepen kunnen we het beter hebben over wat we samen voor elkaar kunnen krijgen.

Echt werk maken van de andere invulling van het gemeentehuis. 
                                                   
Zorgen voor een gezonde leefomgeving, we gaan het gesprek aan over circulaire landbouw en kopen lokaal.                                                      

Verrassend veel! Ik heb gemerkt dat het veel voldoening geeft om je in te zetten voor de ander, om na te denken over het karakter van je leefomgeving en te zorgen voor onze aarde. Ik krijg er, meestal, energie van. Bedankt voor de kans D66! 

Favoriete boek is meestal je laatste boek: De Haas met ogen van barnsteen, Edmund de Waal of De Onderstroom, Benjamin Myers.

Voorstellingen en concerten in het Heerenlogement. Na jarenlang een abonnement te hebben gehad in het Vredenburg in Utrecht, bleek dat er hier vlakbij een heel afwisselend programma aangeboden wordt. Inmiddels heb ik die concertreeks ingewisseld voor ´de vrienden van …´ en met veel plezier! Het Heerenlogement verdient onze steun.