Pier Vellinga

Beeld: Pier Vellinga

Graag ondersteun ik de besluitvorming in onze gemeente vooral wanneer het gaat om landschap en biodiversiteit, energie, landbouw, voedsel en water. Mijn kennis en ervaring op deze gebieden wil ik graag inzetten en ook mijn netwerk op nationaal niveau.
Ik was 10 jaar bestuurslid en voorzitter van de stichting Urgenda, ook was en ben ik actief betrokken bij zaken van het Delta; programma; Onderzoek en Advies op het gebied van vermindering van klimaatemissies en aanpassen van klimaatverandering is mijn werk. Mijn achtergrond is hoogleraar maatschappelijke implicaties van klimaatverandering.

Vele jaren ben ik actief geweest als themaleider duurzaamheid van D66 landelijk.

  • 74 jaar
  • Eck en Wiel
  • Hij/hem