Joep van Kats

Beeld: Joep van Kats

Ik woon nu 20 jaar – met groot plezier – in de kern van Beusichem. Als burger en actief lid heb ik de afgelopen jaren geprobeerd een steentje bij te dragen, met name op thema’s als Bestrijding laaggeletterdheid, Sociaal domein, ICT en organisatie. Dit blijf ik graag doen in combinatie met mijn werk en een actief en sportief leven.

  • 55 jaar
  • Beusichem
  • Hij/hem